Dossiers  >   Atopische dermatitis  >  Toediening van zuurremmers aan zuigelingen verhoogt het risico op atopische dermatitis en allergie

Toediening van zuurremmers aan zuigelingen verhoogt het risico op atopische dermatitis en allergie

Alsmaar meer zuigelingen krijgen zuurremmers (protonpompremmers of H2-histaminereceptorantagonisten). Welke invloed hebben die geneesmiddelen op het risico op allergie en met name atopische dermatitis?

In meerdere studies is al een correlatie gevonden tussen zuurremmers en allergische ziekten bij kinderen, hetzij na intra-uteriene blootstelling hetzij na directe inname. Maar slechts weinig studies hebben rekening gehouden met mogelijke vertekenende factoren in samenhang met de therapeutische indicatie. Yunha Noh et coll. (Suwon, Korea) hebben in de JAMA Pediatrics een nationaal cohortonderzoek gepubliceerd, waarvoor ze zijn uitgegaan van de gegevensbank van de Zuid-Koreaanse ziekteverzekering van januari 2007 tot december 2020.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: