Dossiers  >   Vaccins  >  Naar een eerste vaccin tegen allergisch astma?

Naar een eerste vaccin tegen allergisch astma?

Astma is de frequentste chronische ziekte van het ademhalingsapparaat. Wereldwijd hebben meer dan 300 miljoen mensen astma. Astma is een complexe, heterogene entiteit, die gekenmerkt wordt door hyperreactiviteit van de luchtpijpen op allerhande prikkels en chronische ontsteking van de luchtwegen.

Op grond van het type immunopathologische respons onderscheiden we:1

Die drie vormen van immuniteit verklaren het heterogene klinische beeld en hebben invloed op de samenstelling van het granulocyteninfiltraat in de luchtwegen. Ongeveer de helft van de patiënten vertoont een type 2-astma, dat wordt gekenmerkt door hoge concentraties van IgE en type 2-cytokines (IL-4, dat meespeelt bij de productie van IgE, en IL-13, dat meespeelt bij de productie van slijm) en eosinofilie. Dupilumab is een monoklonale antistof gericht tegen de α-subeenheid van IL-4R, een receptor voor IL-4 en IL-13. Die antistof is doeltreffend bij patiënten met een matig ernstig tot ernstig astma, maar de patiënten moeten dan wel het hele jaar door injecties krijgen.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: