Dossiers  >   Inflammatoire Darmziekten (IBD)  >  Biopsie van normale darmmucosa na gastro-intestinale klachten? Verhoogd risico op IBD!

Biopsie van normale darmmucosa na gastro-intestinale klachten? Verhoogd risico op IBD!

Er is een verband tussen een gastro-intestinale biopsie van normale mucosa en een verhoogd risico van een chronisch inflammatoire darmaandoening (inflammatory bowel disease, IBD), vooral de ziekte van Crohn, vergeleken met gematchte referenties en volle broers/zussen. Volgens de auteurs van deze Zweedse studie zouden personen met normale mucosa een hoogrisicogroep voor IBD vormen, al zijn nog meer studies nodig om dit verder te onderzoeken.

De Zweedse auteurs vertrokken van de hypothese dat er een verband moest zijn tussen een gastro-intestinale (GI) biopsie en een verhoogd risico op IBD. Ze baseerden zich hiervoor op eerdere studies waaruit bleek dat personen met IBD een symptomatische periode kunnen doormaken voor de diagnose. Ook was er een verband tussen normale darmmucosa en een verhoogd risico op een ongezonde gezondheidsoutome, waaronder een niet-gastro-intestinale kanker en overlijden. Deze Zweedse studie vergeleek eveneens personen met normale mucosa met hun broers en zussen die niet een biopsie hadden ondergaan om op die manier het effect van clustering van IBD en de beschermende of risicofactoren binnen families van naderbij te bestuderen.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: