Dossiers  >   Reumatoïde artritis  >  Een ‘treat-to-target’-strategie bij RA normaliseert het cardiovasculaire na vijf jaar

Een ‘treat-to-target’-strategie bij RA normaliseert het cardiovasculaire na vijf jaar

De cardiovasculaire sterfte is verhoogd bij patiënten met reumatoïde artritis, maar een ‘treat-to-target’-strategie, waarbij de behandeling streeft naar een vooraf vastgelegde doelstelling, bij patiënten met een beginnende reumatoïde artritis zou die sterfte verlagen, volgens een Chinese studie, die is gepubliceerd in Rheumatology (1).

In 2022 is in Rheumatology een Noorse studie uitgevoerd in het reële leven gepubliceerd, waarin is vastgesteld dat de sterfte bij RA-patiënten 1,5-maal hoger was als gevolg van comorbiditeit (hart- en vaataandoeningen, infecties, maag-darmziekten, nierlijden en ziekten van het ademhalingsapparaat). Hoe kunnen we de overleving van die patiënten verbeteren?

Tsz On Lam (Hong Kong, China) et coll. hebben onderzocht of de cardiovasculaire sterfte bij reumatoïde artritis kan worden verlaagd door een behandeling van de ontsteking en meer bepaald met een ‘treat-to-target'-strategie, waarbij het de bedoeling is een vooraf gespecificeerde optimale doelstelling te bereiken. Meestal is dat een afbreekwaarde van een laboratoriumvariabele of een samengesteld eindpunt, die wijst op controle van de ziekte of van markers van ziekteactiviteit. Bij RA wordt over het algemeen gekeken naar de ziekteactiviteit (streven naar remissie; therapeutische targets zijn cytokines, cellulaire markers en intracellulaire signalisatiewegen) of naar het niet-optreden van een gegeven eindpunt (erosies bijvoorbeeld).

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: