Dossiers  >   Reumatoïde artritis  >  Voedingstoestand en reumatoïde artritis : opletten voor zwaarlijvigheid

Voedingstoestand en reumatoïde artritis : opletten voor zwaarlijvigheid

Er wordt regelmatig gesproken van een correlatie tussen obesitas en reumatoïde artritis. Volgens de huidige gegevens verhoogt obesitas het risico op optreden van reumatoïde artritis en is het bij zwaarlijvige patiënten moeilijker de activiteit van de ziekte tot een laag niveau te brengen of een remissie te bewerkstelligen. Portugese auteurs hebben recentelijk een studie uitgevoerd uitgaande van Amerikaanse gegevens, waarin ze drie cohorten hebben vergeleken.1

De vier Portugese vorsers zijn verbonden aan het Hospital Curry Cabral, dat deel uitmaakt van het universitaire ziekenhuiscentrum CHULC (Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central), Lissabon, Portugal. De studie is vorige maand gepubliceerd in Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases.1

De prevalentie van obesitas neemt wereldwijd toe. In veel studies is een correlatie gevonden tussen obesitas en reumatoïde artritis: zwaarlijvige vrouwen ontwikkelen vaker reumatoïde artritis, hogere incidentie als gevolg van obesitas, geringere werkzaamheid van de behandeling en geringere waarschijnlijkheid van bereiken van een lage ziekteactiviteit of een remissie. Net zoals bij veel andere chronische ziekten wordt aangenomen dat een hoge BMI bescherming biedt tegen reumatoïde artritis. Welk effect heeft obesitas daarop?

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: