Dossiers  >   Voorkamerfibrillatie  >  Lagere body mass index correleert met hoger risico op harttamponnade tijdens katheterablatie voor atriumfibrillatie

Lagere body mass index correleert met hoger risico op harttamponnade tijdens katheterablatie voor atriumfibrillatie

Volgens een grote Japanse studie correleert een lage body mass index (< 18,5 kg/m²) met een hoger risico op harttamponnade tijdens een katheterablatie wegens atriumfibrillatie.1 Dat is zo bij radiofrequentieablatie, maar niet bij cryoablatie. Cryoablatie is dus misschien te verkiezen bij patiënten met een laag gewicht.

Radiofrequentieablatie wegens atriumfibrillatie is een complexe procedure, die niet zonder risico is. Harttamponnade is een zeldzame (incidentie 0,6-1,9%), maar mogelijk fatale complicatie, die meestal wordt veroorzaakt door perforatie van het hartoortje of tijdens een lineaire ablatie op de isthmus van het mitralisklepapparaat. Bij een harttamponnade stijgt de druk in het pericardzakje en daalt de ventrikelvullingsdruk wegens ophoping van vocht of bloed in het pericardzakje met daardoor compressie van het hart.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: