Dossiers  >   Atopische dermatitis  >  CBP-201, bemoedigende resultaten van een fase III-studie bij atopische dermatitis

CBP-201, bemoedigende resultaten van een fase III-studie bij atopische dermatitis

Te oordelen naar de tussentijdse resultaten van de fase III-studie die op het congres 2023 van de American Academy of Dermatology (AAD) is gepubliceerd, zou het weleens kunnen dat we over enkele jaren beschikken over een nieuw geneesmiddel tegen atopische dermatitis, meer bepaald CBP-201.1,2

CBP-201 is een monoklonale antistof van een nieuwe generatie, die zich met een hogere affiniteit aan de epitoop IL-4Rα bindt dan dupilumab en de effecten van IL-4 en IL-13 remt. CBP-201 is in China uitgetest bij volwassenen. De resultaten zijn op het laatste congres van de AAD mondeling gepresenteerd tijdens de ‘late breakinig'-sessie en ook in postervorm. In die studie zijn 255 volwassenen met een matig ernstige tot ernstige atopische dermatitis (IGA - Investigators Global Assessment ≥ 3, EASI Eczema Area and Severity Index ≥ 16, BSA aangetaste lichaamsoppervlakte ≥ 10 % en een PP-NRS schaal voor evaluatie van de intensiteit van de jeuk ≥ 4) in een 2-1-verhouding gerandomiseerd naar CBP-201 of een placebo gedurende 16 weken (fase 1) zonder topische behandeling tenzij een emolliens en zonder noodmedicatie. De patiënten worden momenteel nog gedurende 36 weken gevolgd (fase 2).

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: