Dossiers  >   Atopische dermatitis  >  Matig ernstige tot ernstige atopische dermatitis, levenswijze en risicofactoren in Nederland

Matig ernstige tot ernstige atopische dermatitis, levenswijze en risicofactoren in Nederland

Tot voor kort was nog nooit onderzocht of er een verband bestaat tussen een matig ernstige tot ernstige atopische dermatitis en factoren die samenhangen met de levenswijze - in de Nederlandse bevolking. Een groep van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Nederland, heeft in augustus 2022 een studie gepubliceerd in Clinical and Experimental Dermatology, die concludeert dat de ernst van atopische dermatitis correleert met verschillende risicofactoren, die samenhangen met de levenswijze.1

De vorsers hebben die transversale studie uitgevoerd met een vragenlijst, die ze in 2020 hebben verzonden, en op grond van een analyse van oudere gegevens om een eventuele correlatie te onderzoeken tussen een matig ernstige tot ernstige atopische dermatitis en de levenswijze bij volwassenen in Nederland.1 De gegevens waren afkomstig van het grote Nederlandse cohortonderzoek Lifelines Cohort Study (Lifelines) gestart in 2006.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: