Dossiers  >   COPD & Astma  >  Chronische obstructieve longziekte: Update 2023 van GOLD

Chronische obstructieve longziekte: Update 2023 van GOLD

GOLD heeft zijn rapport 2023 over de diagnose, de behandeling en de preventie van COPD gepubliceerd. De definitie van COPD wordt herzien, de nadruk wordt gelegd op een vroege diagnose, de ABCD-classificatie is vereenvoudigd en stemt nu beter overeen met de kliniek, en de definitie van exacerbatie van COPD is nu preciezer en niet meer zo vaag als voorheen.

In de update 2023 wordt een nieuwe definitie van COPD gegeven. COPD wordt nu gedefinieerd als een heterogene longziekte met chronische respiratoire symptomen (dyspneu, hoest, sputum, exacerbaties) als gevolg van afwijkingen van de luchtwegen (bronchitis, bronchiolitis) en/of de longblaasjes (emfyseem), die een persisterende en vaak progressieve obstructie van de luchtstroom veroorzaken. De update bevat een tabel met de classificatie van de oorzaken van COPD. Volgens prof. Nirupama Putcha (USA) benadrukt die nieuwe definitie de heterogeniteit van de ziekte.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: