Dossiers  >   Pijn  >  Huid-op-huidcontact: effectieve methode om pijn en stress bij premature baby’s te verminderen

Huid-op-huidcontact: effectieve methode om pijn en stress bij premature baby’s te verminderen

Innovatie in neonatologie heeft de morbiditeit en mortaliteit gevoelig doen dalen. Maar pijn, ongemak en neonatale stress vormen nog steeds een groot probleem op diensten voor neonatale intensieve zorg, vooral bij premature baby’s. Volgens deze studie veranderen de gehaltes van pijn- en stresshormonen na regelmatig huid-op-huidcontact tussen kind en moeder.

Pijncontrole bij premature baby's is van cruciaal belang 

Tijdens de kritieke ontwikkelingsperiode hebben de hersenen van premature baby's het vermogen om zowel anatomische als neurochemische pijn waar te nemen. De opgaande paden van pijn zijn functioneel vanaf 24 weken zwangerschap. De tactiele waarnemingsdrempel is lager en de dalende routes zijn niet volgroeid bij te vroeg geboren baby's. Ze zijn dus bijzonder gevoelig voor herhaalde en langdurige pijn. Bij aanraking hebben ze zelfs een meer uitgesproken reflex. Chronische pijn die bij pasgeborenen niet onder controle is, leidt tot aanzienlijke ongewenste bijwerkingen op zowel korte als lange termijn. Pijncontrole bij premature kinderen is dus nodig en niet enkel en alleen maar omwille van ethische redenen, maar ook om de complicaties door pijn en de negatieve impact van pijn op de ontwikkeling van het kind, te voorkomen.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: