Dossiers  >   Men's health  >  AI als tool bij diagnose, behandeling en prognose van prostaatkanker

AI als tool bij diagnose, behandeling en prognose van prostaatkanker

Urologie is bij uitstek een geliefkoosd onderzoeksdomein om toepassingen van AI van naderbij te bekijken. Deze Amerikaanse review brengt alvast een mooi overzicht van de mogelijke AI-toepassingen bij de diagnose, behandeling en prognose van prostaatkanker, een aandoening die jaarlijks heel wat slachtoffers maakt. In 2020 kregen 9.706 mannen in België de diagnose te horen (1).

Dat artificiële intelligentie (AI) een enorme impact zal hebben op ons leven in de (nabije) toekomst, staat buiten kijf. Terecht worden er op dit ogenblik fundamentele discussies gevoerd over het inzetten van deze technologie, want AI is een tweesnijdend zwaard. Tegen toepassingen in de geneeskunde kan niemand zijn en deze Amerikaanse review wilde nagaan in welke mate AI kan bijdragen tot een betere analyse van de medische beeldvorming bij prostaatkanker en diagnose, tot de stratificatie van de patiënten en tot het voorspellen van mogelijke outcome. 

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: