Dossiers  >   HIV  >  Hiv-infectie/aids en ernstige cardiovasculaire accidenten. Een statine verlaagt het risico met 35%

Hiv-infectie/aids en ernstige cardiovasculaire accidenten. Een statine verlaagt het risico met 35%

In de REPRIEVE-studie verlaagde een statine het risico op ernstige cardiovasculaire accidenten (MACE) bij hiv-geïnfecteerde patiënten die een antiretrovirale behandeling kregen en een laag tot matig cardiovasculair risico liepen, met 35%. De studie is om ethische redenen voortijdig stopgezet. Volgens prof. Steven Grinspoon(USA) zouden die gegevens moeten leiden tot een aanpassing van de praktijkvoering. Artsen zijn terecht overigens weinig geneigd een statine voor te schrijven aan patiënten met een laag tot matig cardiovasculair risico. De resultaten zijn gepresenteerd1 op de 12e International Aids Society Conference, die van 23 tot 26 juli heeft plaatsgevonden in Brisbane (Australië), en zijn tegelijkertijd gepubliceerd in theNEJM2.

Eén van de hoogtepunten op het congres is de presentatie geweest van de resultaten van de REPRIEVE-studie(Randomized Trial toPreventVascular Events in HIV), een internationale fase III-studie gefinancierd door de NIH. De studie is uitgevoerd omdat hiv-geïnfecteerde patiënten een hoger risico op hart- en vaataandoeningen lopen dan de algemene bevolking. De verklaringen daarvoor zouden zijn residuele ontsteking als gevolg van de virusinfectie, een persisterende activering van het immuunsysteem of een effect van de antiretrovirale middelen. De cardiovasculaire risicoscore, die is ontwikkeld voor de algemene bevolking, onderschat het reële risico bij hiv-positieve patiënten. Zou het dan niet goed zijn statines voor te schrijven bij hiv-geïnfecteerde patiënten? Statines verlagen immers de LDL-cholesterolconcentratie én de ontsteking. 

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: