Dossiers  >   Reumatoïde artritis  >  Blootstelling aan ftalaten en risico op reumatoïde artritis: een risicofactor?

Blootstelling aan ftalaten en risico op reumatoïde artritis: een risicofactor?

Ftalaten zitten in allerhande producten. We krijgen er dus dagelijks mee te maken. Tal van studies hebben de effecten ervan goed gedocumenteerd. Of er een verband bestaat tussen blootstelling aan ftalaten en het risico op reumatoïde artritis, was echter nog niet onderzocht. Chinese auteurs hebben dat geanalyseerd uitgaande van de gegevens van de NHANES-studie. Ftalaten blijken het risico inderdaad te verhogen.1

De vorsers van het researchinstituut van de Universiteit van Sichuan, Changu (China) hebben hun studie in oktober 2023 gepubliceerd in Chemosphere (en online in juli 2023). Ze zijn daarvoor uitgegaan van de gegevens van de ‘NHANES 2007-2016'-studie (National Health and Nutrition Examination Survey), een groot Amerikaans cohortonderzoek. Ze hebben er de gegevens uitgehaald van volwassenen van minstens 20 jaar en ze hebben dan door middel van multivariate logistischeregressieanalyse gezocht naar een eventuele correlatie tussen blootstelling aan ftalaten en het risico op reumatoïde artritis. Tevens hebben ze subgroepanalyses uitgevoerd volgens het geslacht en de leeftijd.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: