Dossiers  >   Gezondheidseconomie  >  Continuïteit eerstelijnszorg verlaagt uitgaven voor gezondheidszorg

Continuïteit eerstelijnszorg verlaagt uitgaven voor gezondheidszorg

Loont het voor de ziekteverzekeraars wanneer een patiënt regelmatig eenzelfde huisarts bezoekt? Heel zeker, zo blijkt uit dit Amerikaans cohortonderzoek bij niet minder dan 504.471 Medicare-begunstigden. Patiënten die regelmatig bij hun huisarts op bezoek gingen, kwamen minder vaak op spoed terecht en de uiteindelijke ziektekosten bleken lager te liggen dan bij personen die minder vaak bij hun huisarts langsgingen.

Toegegeven, dit is een onderzoek uit de Verenigde Staten. Maar er is een reden waarom we jullie de bevindingen van deze studie niet willen onthouden. In ons land ijveren de huisartsen om de centrale rol in de gezondheidszorg te blijven opnemen, net nu die rol meer en meer onder druk komt te staan door fragmentarisering van de zorg, een tendens die men op de artsenbanken met lede ogen aanschouwt. Uiteraard zal het erop aankomen hoe men die centrale rol ook gezondheidseconomisch kan verantwoorden. Deze Amerikaanse cohortstudie is - plus minus - een mooi voorbeeld van hoe we hier in België een gelijkaardig onderzoek zouden kunnen opzetten. 

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: