Dossiers  >   HIV  >  Gewichtstoename tijdens een antiretrovirale behandeling: een integraseremmer vervangen verandert er niets aan …

Gewichtstoename tijdens een antiretrovirale behandeling: een integraseremmer vervangen verandert er niets aan …

Hiv-geïnfecteerde patiënten die een antiretrovirale behandeling krijgen, komen vaak aan. Efavirenz en tenofovir doen veeleer vermageren, maar integraseremmer doen het gewicht stijgen, wat niet zo goed wordt aanvaard. Vandaar de tendens om de integraseremmer te vervangen door een ander antiretroviraal middel. Is dat een goed of een slecht idee ? Op het IAS 2023 zijn drie studies gepresenteerd, die een antwoord geven op die vraag.

DEFINE-studie1

De DEFINE-studie is uitgevoerd bij 103 hiv-geïnfecteerde patiënten van wie het gewicht ≥ 10% was gestegen na het starten van een antiretrovirale behandeling op basis van een integraseremmer (INSTI), TAF en emtricitabine. De zz werden in twee behandelingsgroepen ingedeeld : voortzetting van de initiële behandeling (n = 50) of vervanging door de combinatie darunavir, cobicistat, TAF en emtricitabine (n = 53). De mediane leeftijd van de patiënten was 45 jaar, het mediane gewicht 100 kg en de mediane BMI 32,7 kg/m². Het primaire eindpunt was het gewicht na 24 weken in vergelijking met het begin van de studie.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: