Dossiers  >   Gezondheidseconomie  >  "Teleconsultatie moet blijven tegen zelfde tarief als gewone consultatie" (BVAS)

"Teleconsultatie moet blijven tegen zelfde tarief als gewone consultatie" (BVAS)

BRUSSEL 25/06 - Het artsensyndicaat BVAS dringt er op aan om bij teleconsultaties hetzelfde tarief en hetzelfde remgeld te hanteren als voor een gewone consultatie. De artsenvereniging stelt dit in een reactie op de berichtgeving in De Tijd donderdag dat federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) aan definitieve regels voor teleconsultaties werkt.

Tijdens de periode van lockdown waarin fysiek contact met de arts onmogelijk was, is dit dossier in een stroomversnelling gekomen. Alle wetenschappelijke richtlijnen waren het erover eens dat de identificatie van COVID19 patiënten bij voorkeur plaatsvindt via een telefonische triage.
 
Op vraag van BVAS creëerde het RIZIV op 16 maart jl. twee nomenclatuurnummers: een codenummer voor de telefonische triage van patiënten met een vermoeden van COVID19-besmetting; een codenummer voor telefonisch advies voor andere patiënten, in het bijzonder mensen met een chronische aandoening die niet meer naar hun huisarts kunnen vanwege de richtlijnen gegeven in het kader van COVID19.
 
BVAS heeft op dat moment ingestemd met een honorarium van 20 euro, volledig terugbetaald aan de patiënt. Tijdens de duur van de coronacrisis was dat een eenvoudige en uniforme oplossing om de continuïteit van de zorg te garanderen.
 
Naast deze codes konden bepaalde specialismen (bijvoorbeeld de psychiatrie) videoconsultaties aanrekenen aan hetzelfde tarief als fysieke consultaties. De reden hiervoor was dat dit volwaardige consultaties zijn, die dezelfde complete oplossing voor de patiënten bieden als de fysieke raadplegingen en waar de arts evenveel tijd aan besteedt.
 
BVAS is voorstander om deze volledige vorm van teleconsultatie permanent te maken. Maar dan volstaat 20 euro niet. Om scheeftrekking te vermijden moet het tarief voor de teleconsultatie hetzelfde zijn als dat voor de gewone consultatie. Net zoals voor de gewone consultaties moet er ook een remgeld geheven worden, hetzelfde remgeld als op de klassieke consultatie.
 
De teleconsultatie aan het tarief van een gewone consultatie is een voorstel dat budgettair neutraal is omdat de teleconsultatie een aantal standaardconsultaties zal vervangen. BVAS stelt wel voorwaarden: een arts mag geen teleconsultatie aanrekenen zonder een voorafgaande "fysieke" consultatie met de patiënt. Alleen artsen met een RIZIV-nummer die hun praktijk uitoefenen op Belgisch grondgebied komen in aanmerking.
 
Met andere woorden: de tele- of videoconsultatie kan niet zomaar elke fysieke consultatie vervangen. De raadpleging op afstand is geschikt voor de opvolging van chronische patiënten, maar niet voor nieuwe patiënten die zich voor het eerst met een klacht bij hun arts melden.
 
Ook voor huisartsen die het advies van een dermatoloog of een andere arts-specialist willen inwinnen, is de teleconsultatie nuttig. In de huisartsgeneeskunde is het aangewezen dat de huisarts over een globaal medisch dossier van de patiënt beschikt.
 

BVAS

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: