Dossiers  >   Gezondheidseconomie  >  Begroting ziekteverkering goedgekeurd: meer dan 30 miljard euro (+7,5%)

Begroting ziekteverkering goedgekeurd: meer dan 30 miljard euro (+7,5%)

BRUSSEL 19/10 - De Algemene Raad van het Riziv heeft maandag het licht op groen gezet voor het gezondheidsbudget van volgend jaar. Dat melden de ziekenfondsen, die net als de sociale partners en de regering in die algemene raad zetelen. In totaal is ruim 30 miljard euro met het gezondheidsbudget gemoeid. Vorige week had het Verzekeringscomité ook al zijn fiat voor de begroting gegeven.

Een stijging van 7,5% ten opzichte van 2020

 

De ziekteverzekering zorgt voor een betaalbare en toegankelijke zorg. Voor het jaar 2021 wordt de begrotingsdoelstelling verhoogd tot de voorgestelde technische ramingen van het RIZIV. Concreet betekent dit de globale begrotingsdoelstelling van 30.073.560.000 euro. Dit is een stijging met 2.097.647.000 euro in vergelijking met het jaar 2020 of een procentuele stijging met 7,5 %.

Welke nieuwe initiatieven?

Deze globale begrotingsdoelstelling bevat 1,2 miljard euro extra om op een structurele wijze belangrijke nieuwe initiatieven te financieren, zoals het verplegend kader versterken, de gezondheidsberoepen aantrekkelijker maken en de toegankelijkheid tot de geestelijke gezondheidszorg verbeteren.

Reactie ziekenfondsen

Volgens de ziekenfondsen wordt 2021 een overgangsjaar waarin vijf belangrijke werven worden opgezet. Het accent zal onder meer liggen op een versterking van de eerste lijn, op preventieve zorg en op financiële toegankelijkheid.

Ziekenhuizen hervormen

De financiering van ziekenhuizen zal worden hervormd om ze transparanter en eenvoudiger te maken. De toename van de ereloonsupplementen zal worden gereguleerd en verminderd, en de herziening van de nomenclatuur zal worden voortgezet. Ten slotte zal het ziekenhuislandschap op basis van netwerken worden geconsolideerd.

Eerstelijn versterken

De eerstelijnsgezondheidszorg zal worden versterkt. Er komt ook een nieuw actieplan om de doelmatigheid in de zorg op te drijven, zoals maatregelen om rationeel voorschrijven te stimuleren of overconsumptie tegen te gaan. De middelen die hierdoor worden vrijgemaakt, worden opnieuw in de zorg geïnvesteerd.

Pact met farmaceutische sector

Er komt een pact met de farmaceutische sector voor meer transparantie, toegang voor iedereen tot innovatieve geneesmiddelen met therapeutische meerwaarde en een beheersing van de uitgaven. In 2021 wordt overigens 150 miljoen euro bespaard in de geneesmiddelenuitgaven. Er wordt ingezet op een verdere prijsverlaging van 'oude' geneesmiddelen en er komt een verhoogde responsabilisering van de farmasector. Ook komen er maatregelen gericht op doelmatig en kosteneffectief voorschrijfgedrag.

 

LOD/DRM/ • Belga - RIZIV

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: