Dossiers  >   Covid-19  >  Covid-19: Meer dan 10.000 bijwerkingen gemeld na toedienen coronavaccin

Covid-19: Meer dan 10.000 bijwerkingen gemeld na toedienen coronavaccin

BRUSSEL 08/04 - Sinds de start van de vaccinaties in België zijn er al 10.040 bijwerkingen gemeld na een inenting tegen het coronavirus. Dat blijkt uit het wekelijks overzicht van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

Het gaat om cijfers die gelden tot en met 6 april. Op dat moment hadden 1.502.795 personen ten minste één dosis van een Covid-19-vaccin gekregen. Er werden 10.040 bijwerkingen gemeld via het online Covid-meldingsformulier.

Hiervan werden er 3.082 in de Europese geneesmiddelenbewakingsdatabank EudraVigilance geregistreerd. Van die bijwerkingen ging het in de overgrote meerderheid van de meldingen over koorts, spierpijn, onwel voelen en reacties ter hoogte van de injectieplaats. "Deze reacties zijn gekende bijwerkingen en zijn in de bijsluiter beschreven. Dit zijn normale reacties die wijzen op de activatie van het immuunsysteem. Ze verdwijnen meestal na een tweetal dagen", benadrukt het FAGG.

Bij de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna werden deze bijwerkingen vaker gemeld na toediening van de tweede dosis, terwijl bij het AstraZeneca-vaccin deze vaker werden gemeld bij de eerste dosis.

Een meerderheid van deze meldingen (1.899) wordt als ernstig beschouwd omwille van tijdelijke arbeidsongeschiktheid of de onmogelijkheid om het huis te verlaten.

In totaal 70 meldingen zijn overlijdens. Er is volgens het FAGG tot nu toe geen formeel oorzakelijk verband met een Covid-19-vaccin vastgesteld. Er is geen gemeenschappelijk klinisch beeld en er is een verschillende tijdspanne tussen toediening en overlijden.

Het geneesmiddelenagentschap benadrukt ook nog dat deze informatie betrekking heeft op vermoedelijke bijwerkingen. Dat wil zeggen medische gebeurtenissen die na het gebruik van een vaccin zijn waargenomen, maar die niet noodzakelijk zijn gerelateerd aan of veroorzaakt door het vaccin.

BIN/ALG/HDB/MDM • Belga

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: