Dossiers  >   Hospital Management  >  Voor jonge artsen is de maat vol: "We overwegen een nationale actie"

Voor jonge artsen is de maat vol: "We overwegen een nationale actie"

Opinie

BRUSSEL 29/04 - De Franstalige artsen in opleiding manifesteren vandaag reeds aan de ziekenhuizen om hun ongenoegen te uiten en ook aan Vlaamse zijde groeit het protest.

Al meer dan een jaar geven arts-specialisten in opleiding (ASO) het beste van zichzelf in de strijd tegen het coronavirus. Net nu dreigt er een aanpassing van hun arbeidsvoorwaarden te komen waardoor ze nog minder sociale rechten hebben en de veiligheid van de patiënt in het gedrang kan komen. ASO's draaien nu al werkweken boven de 60 uur zonder wettelijke arbeidsvoorwaarden, pensioenopbouw of ouderschapsverlof. De Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO) reageert verbolgen op het nieuwe voorstel en voelt zich in de kou gezet. 
 
Geen maandloon bij ziekte
 
De aanpassing van de werkomstandigheden en sociale rechten is al lang een heikel punt. Gewezen minister Maggie De Block droeg daarom de vertegenwoordigers van de ziekenhuizen en artsen vorig jaar op om een akkoord te vinden om de Belgische ASO onder een uniform contract met billijke voorwaarden te laten werken. Na meer dan een jaar onderhandelen over die voorwaarden komen de ziekenhuisorganisaties nu met een voorstel dat meer achteruitgang dan vooruitgang betekent en voor de artsen in opleiding onaanvaardbaar is. Zo zouden ze bij ziekte vanaf dag 1 ten laste van het ziekenfonds vallen, worden de wachtdiensten niet bijkomend vergoed en wordt er geen onafhankelijk controlesysteem geïmplementeerd die de naleving van de wet moet garanderen. 
 
Onaanvaardbaar voorstel
 
"Al meer dan een jaar stellen we ons zeer constructief op. We vragen geen onmogelijke zaken, maar wel een sociale bescherming conform de 21ste eeuw die ons moet toelaten kwalitatieve zorg voor de patiënten te garanderen zonder dat daarbij de artsen in opleiding systematisch uitgebuit kunnen worden" zegt Dr. Jonas Brouwers, voorzitter van VASO. "Als we naar de omringende landen kijken, lopen we mijlenver achter. De COVID-crisis heeft aangetoond dat de ASO's in ziekenhuizen van grote waarde zijn. Wat nu voorgesteld wordt na meer dan een jaar onderhandelen, is simpelweg een provocatie."
 

Nationale actie

De meer dan 6000 Belgische ASO's zijn vaak de eerste zorgverlener voor patiënten en zijn een essentiële spil in de ziekenhuizen. Met het huidige voorstel werd een grens bereikt.
 
De Franstalige artsen in opleiding manifesteren vandaag reeds aan de ziekenhuizen om hun ongenoegen te uiten en ook aan Vlaamse zijde groeit het protest. Wanneer er tegen vrijdag geen doorbraak komt in het dossier, is een grootschalige nationale actie niet uitgesloten. Het is dan ook wachten op een reactie van minister Vandenbroucke die eerder reeds beloofde om een nieuw wettelijk kader uit te werken tegen december 2020.
 
Link naar de petitie, reeds 27.000 handtekeningen.
 

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO)

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: