Dossiers  >   Hospital Management  >  Covid-19 - Koninklijke Academie voor Geneeskunde adviseert verplichte vaccinatie gezondheidspersoneel

Covid-19 - Koninklijke Academie voor Geneeskunde adviseert verplichte vaccinatie gezondheidspersoneel

BRUSSEL 27/07 - De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) en haar Franstalige tegenhanger ARMB beveelt "de verplichte vaccinatie aan voor alle verzorgend en niet-verzorgend personeel van ziekenhuizen, klinieken en zorginstellingen, evenals voor alle artsen, andere gezondheidszorgbeoefenaar en mantelzorgers, betrokken bij (ambulante) zorg".

Zo staat in een advies van 19 juli dat op de website van de Academie gepubliceerd is.

In hun advies steunen ze het beleid van de federale en de deelstaatregeringen om de vaccinatie voort te zetten en te promoten. Ze staan ook achter het beleid om het collectieve belang van de bescherming van de volksgezondheid te bevorderen en tegelijkertijd de grondrechten van de burgers in een vrije en democratische samenleving te respecteren, luidt het nog.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: