Dossiers  >   Covid-19  >  Covid-19 - Meer antistoffen na vaccinatie met Moderna dan bij vaccinatie met Pfizer

Covid-19 - Meer antistoffen na vaccinatie met Moderna dan bij vaccinatie met Pfizer

GENK 31/08 - De antistoffen tegen corona van personen die gevaccineerd werden met het vaccin van Moderna liggen significant hoger dan die van personen die het Pfizer-vaccin toegediend kregen.

Tot deze conclusie komen onderzoekers Deborah Steensels en Line Heylen. Ze deden een studie bij 2.500 van de 4.000 medewerkers van het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL). De 4.000 medewerkers en artsen werden de afgelopen maanden gevaccineerd met vaccins van Moderna, Pfizer-BioNTech en AstraZeneca. De onderzoeksresultaten werden gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijk tijdschrift JAMA.

Van de 4.000 medewerkers en artsen die gevaccineerd werden, deden er 2.500 vrijwillig mee aan de studie van de twee onderzoekers. Twee maanden na hun tweede prik blijkt uit de analyse van de data dat de  personen die gevaccineerd werden met Moderna significant meer antistoffen hebben dan de personen die het Pfizer-vaccin toegediend kregen.

Duidelijk verschil in antistof

"Bij het medisch valideren van de resultaten viel onmiddellijk op dat de individuele antistof titers (de mate waarin de aanwezigheid van antistoffen nog aantoonbaar is, nvdr.) sterk uiteenliepen", verduidelijkt hoofdonderzoeker Deborah Steensels, klinisch bioloog in ZOL. "We zagen een duidelijk verschil in antistof titers van personen die het vaccin van Moderna en mensen die het Pfizer-vaccin kregen. Doorgedreven data-analyse bracht de bevestiging: de antistoffen van personen die gevaccineerd werden met Moderna liggen significant hoger dan die van personen die het Pfizer-vaccin toegediend kregen."

Mogelijke verklaring

Een mogelijke verklaring voor deze bevinding is dat het mRNA driemaal hoger gedoseerd is in het vaccin van Moderna. De studieresultaten bevestigen eveneens de bevindingen van andere onderzoeksgroepen dat de antistof titers lager liggen bij oudere patiënten, en hoger bij vaccinatie na het doormaken van een COVID-19-infectie. Deze eerste resultaten werden inmiddels gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift JAMA.

Uit het onderzoek bleek ook dat er een kleine groep van zorgverleners een lagere respons hadden. Deze zorgverleners hadden geen duidelijke risicofactoren.

Impact op verdere inzet van vaccins

"Verschillen in respons op de vaccins in kaart brengen, is belangrijk" aldus dokter Line Heylen. "Mogelijk kan de uitkomst van het onderzoek de verdere inzet van de beschikbare vaccins beïnvloeden. Zo zou de voorraad Moderna-vaccins kunnen voorbehouden worden voor personen waarvan verwacht wordt dat de respons op vaccinatie lager ligt zoals ouderen, kankerpatiënten en nierdialysepatiënten. Voor de zorgverleners wiens antistof titer onder een drempelwaarde ligt, kan dan eventueel geadviseerd worden om zich aan te melden voor een bijkomende inenting."

De deelnemers aan de studie worden nog een jaar opgevolgd, al kan dit langer het geval zijn als ze een derde boosterprik krijgen. De data-analyse van de groep mensen die gevaccineerd werd met het vaccin van AstraZeneca zal snel volgen.

 

BIN/ALG/COR450/MAY • Belga

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: