Dossiers  >   Gezondheidseconomie  >  Begrotingsakkoord: "Nieuw hoofdstuk in het sociale beleid en cultuuromslag voor artsen" (Vandenbroucke)

Begrotingsakkoord: "Nieuw hoofdstuk in het sociale beleid en cultuuromslag voor artsen" (Vandenbroucke)

BRUSSEL 12/10 - Binnen het kernkabinet is er een consensus over de hervorming van de reïntegratietrajecten voor langdurig zieken. Er is ook een akkoord over de afschaffing van het ziektebriefje voor één dag afwezigheid, en dat voor drie dagen per jaar. Overzicht van de besprekingen tijdens de persconferentie van deze morgen, georganiseerd door Alexander De Croo.

Reïntegratie langdurig zieken: traject verandert

Het huidige systeem wordt vandaag al te vaak misbruikt om mensen aan deur te zetten wegens medische overmacht, maar daar komt verandering in. Aan de ene kant komt er een verbetering van de trajecten, onder meer door een snellere opstart van de begeleiding door de werkgever (na drie in plaats van vier maanden).

Belangrijk is dat de procedure voor ontslag wegens medische overmacht van het reïntegratietraject wordt losgekoppeld. Een werkgever zal er pas na negen maanden een beroep op kunnen doen, wat ruim de mogelijkheid moet bieden om een traject op te starten.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: