Dossiers  >   Covid-19  >  Covid-19 - 'Verplichte vaccinatie is niet onverenigbaar met mensenrechten' (Instituut voor Mensenrechten)

Covid-19 - 'Verplichte vaccinatie is niet onverenigbaar met mensenrechten' (Instituut voor Mensenrechten)

BRUSSEL 08/12 - Het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM) publiceert vandaag een nieuw advies waarmee het ingaat op een van de hete hangijzers in de coronadiscussie: de verplichte vaccinatie. Ook het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek en de Hoge Gezondheidsraad hebben zich over dit thema uitgesproken.

Volgens het mensenrechteninstituut dragen burgers die zich laten vaccineren bij tot de bescherming van het recht op leven en gezondheid van de hele samenleving. Omwille van die reden is een vaccinatieverplichting dan ook niet in strijd met de mensenrechten. Wel waarschuwt het FIRM dat de sancties waarmee ze worden afgedwongen proportioneel moeten blijven.

"Verplichte vaccinatie kan gezien worden als een beperking van het recht op fysieke integriteit, maar dit recht is niet absoluut. Het mag worden beperkt wanneer er een wettelijke basis is en het proportioneel is om het beoogde doel te bereiken. In dit geval is dat doel het recht op gezondheid en op leven van de hele samenleving", zegt Martien Schotsmans, directeur van het FIRM. Deze redenering werd al eerder gemaakt door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, in een arrest uit april 2021 over verplichte vaccinatie in Tsjechië. 

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: