Dossiers  >   Hospital Management  >  Nieuw op 1 januari - Gespecialiseerde verpleegkundigen krijgen looncomplement

Nieuw op 1 januari - Gespecialiseerde verpleegkundigen krijgen looncomplement

BRUSSEL 27/12 Verpleegkundigen met een erkende specialisatie krijgen vanaf 1 januari een complement bovenop hun loon.

Met het complement wil minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) een anomalie rechtzetten, nadat bleek dat het nieuwe claissificatiesysteem IFIC de specialisatie van bepaalde verpleegkundigen niet of onvoldoende valoriseerde. "En dat terwijl de kwestie van de specialisaties zich onder meer voordoet in de spoed- en intensieve zorgendiensten en deze diensten net een sleutelrol vervullen tijdens deze pandemie",  zegt zijn kabinet.  Het specialisatiecomplement voor de verpleegkundigen met een erkende specialisatie zou de vorm van een forfaitair bedrag krijgen waarmee de erkende specialisaties opnieuw gevaloriseerd worden.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: