Dossiers  >   Depressie  >  Gezondheidsenquête Sciensano: depressie en angst op hoogste niveau sinds begin pandemie

Gezondheidsenquête Sciensano: depressie en angst op hoogste niveau sinds begin pandemie

BRUSSEL 13/01 - Tussen 13 en 23 december 2021 namen 22.354 mensen deel aan de 9e COVID-19-gezondheidsenquête. Daarmee peilt Sciensano naar de gevolgen van de coronavirusepidemie bij de bevolking. Deze enquête werd afgenomen tijdens het hoogtepunt van ‘de vierde golf’, die begon op 4 oktober. Deze editie wierp, naast de gebruikelijke vragen, ook zijn licht op het gebruik van COVID-19-zelftesten en het gebruik van COVID-gerelateerde platformen.

COVID-19-zelftest

Op het moment van de bevraging had 45% van de volwassenen (18 jaar en ouder) ooit een COVID-19-zelftest afgenomen. Gemiddeld namen deze personen er reeds 3 af. Belangrijke kanttekening: deze 9e COVID-19-gezondheidsenquête liep af voor de feestdagen van 2021. De mogelijkheid bestaat dat er tijdens de feestdagen meer gebruik werd gemaakt van de zelftests omwille van het advies dat de overheid hierover gaf.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: