Dossiers  >   Gezondheidseconomie  >  Europese Commissie presenteert nieuwe farmaceutische strategie

Europese Commissie presenteert nieuwe farmaceutische strategie

BRUSSEL 25/11 - Temidden de coronapandemie heeft de Europese Commissie woensdag haar langverwachte strategie voor de farmaceutische sector uit de doeken gedaan. De Commissie trekt daarin de eerste lessen uit de huidige gezondheidscrisis, maar de strategie is al langer in voorbereiding en wil een aantal structurele tekortkomingen aanpakken. "De COVID-19-pandemie heeft duidelijk gemaakt dat onze gezondheidszorgstelsels dringend moeten worden versterkt. Daar hoort ook de toegang tot veilige, doeltreffende en hoogwaardige geneesmiddelen tegen een betaalbare prijs bij", zo verklaarde voorzitter Ursula von der Leyen naar aanleiding van de publicatie van de strategie.

De coronacrisis maakte duidelijk hoe afhankelijk Europa is geworden van geneesmiddelen, grondstoffen en ingrediënten uit Azië. De toelevering waarborgen en de crisisrespons versterken is ook één van de vier grote doelstellingen van de strategie. De Commissie wil een dialoog opzetten met alle stakeholders in de keten om zwakke plekken te identificeren en grondoorzaken te bestuderen. Mogelijks kan de oefening leiden tot incentives om meer in de nabijheid te produceren, luidt het.

Intussen wil de Commissie het Europese Geneesmiddelenagentschap EMA al bijkomende bevoegdheden geven om dreigende tekorten aan geneesmiddelen vroegtijdig te detecteren en tegenmaatregelen te nemen. In de tweede helft van volgend jaar wil de Commissie dan voorstellen om een nieuwe autoriteit in de steigers te zetten die verantwoordelijk wordt voor de aanpak van noodsituaties op gezondheidsvlak.

Een andere prioriteit is de betaalbaarheid van geneesmiddelen. Meer dan de helft van de Europese gezinnen geeft aan dat de kostprijs stevig weegt op het budget. De prijszetting blijft een nationale bevoegdheid, maar de Commissie hoopt de lidstaten aan te sporen om meer samen te werken rond prijzen en terugbetalingen. Ze hoopt dat ook meer transparantie, bijvoorbeeld over de researchkosten, een gunstig effect kan hebben.

Daarnaast voorziet de Commissie maatregelen om het gebruik van antibiotica te verminderen, de markt voor generieke medicijnen te versterken en innovatie in de farmasector te stimuleren, onder meer in de zoektocht naar kankerbehandelingen en medicijnen tegen zeldzame ziektes.

Cruciaal in de hele strategie wordt de herziening van de farmaceutische basiswetgeving, die tegen 2022 op tafel moet liggen. Volksgezondheid is een bevoegdheid van de lidstaten, maar sinds de coronacrisis krijgt het domein ook steeds meer een Europese dimensie. Zo onderhandelt de Commissie namens de lidstaten met de farmabedrijven over de aankoop van vaccins.

"Het wordt tijd om de schaalgrootte van de Europese Unie optimaal te benutten in het farmaceutisch beleid. De vaccinatiestrategie toont aan dat een sterke Europese samenwerking loont", begroet Europarlementslid Cindy Franssen (CD&V) de strategie. Europa is na de Verenigde Staten de tweede grootste afzetmarkt van medicijnen. Er werd in 2018 liefst 190 miljard euro gespendeerd. De industrie is van groot belang voor de Europese economie. Ze stelde vorig jaar ongeveer 800.000 mensen tewerk, investeerde 37 miljard euro in onderzoek en ontwikkeling en realiseerde een handelsoverschot van 110 miljard euro. 

 

RBR/KWO/ • Belga

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: