Dossiers

Corticosteroïden

Welkom !

Triamcinolon voor de behandeling van erosieve niet-gingivale orale lichen planus

Orale lichen planus (OLP) is een chronischea inflammatoire mucocutane aandoening met een prevalentie van ongeveer 1,01%. De eerste therapeutische keuze is die van topische corticosteroïden. Strategieën voor de bestrijding van tandplaque, zoals parodontale tandsteenverwijdering en poetsen van tanden, kunnen niet-gingivale erosieve letsels verlichten. Deze gerandomiseerde, gecontroleerde en prosp...

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Beschermende rol van inhalatiecorticosteroïden bij preventie van ernstige vorm van COVID-19

Inhalatiecorticosteroïden zouden de sterfte bij COPD-patiënten verlagen

Auto-immune pancreatitis: is de behandeling met corticosteroïden een wondermindel?

Corticosteroïden in de richtlijnen voor de behandeling van chronische hoest

Pijn na wekedelenletsels: hyaluronzuur toedienen

Evolutie van toxiciteit van glucocorticoïden meten doorheen de tijd

Geval van gegeneraliseerde erythemateuze squameuze huiduitslag onder glucocorticoïden

Dexamethason-geïnduceerde reversibele tumorprogressie bij patiënten onder immuuncheckpointremmers

Wat u over astma en COVID-19 moet weten

Wat moet u in 2022 weten over systemische lupus erythematosus?

Quid een behandeling voor adhesieve capsulitis door ultrasone warmte?

Vermindert corticosteroïdentherapie de mortaliteit bij COVID-19-patiënten? Een systematische review en meta-analyse

Gebruik van topische corticosteroïden bij eczeem: een Cochrane-review

Tritherapie voor astma met een enkele inhalator (SITT): ja, maar…

Corticosteroïden voor de behandeling van ernstige community-acquired pneumonieën: een verhaal zonder einde

Link bijniersuppressie met inhalatiecorticosteroïden-therapie bij astma: een metabolomische analyse

Hoe staan we vandaag tegenover een behandeling met botresorptieremmers bij osteoporose door corticosteroïden?

GLORIA: prednisolon in lage dosering als add-ontherapie bij ouderen met reumatoïde artritis

Infiltratie van corticosteroïden om de behandeling van een achillotendinitis van de achillespees te verbeteren

Prenatale toediening van corticosteroïden en resultaten bij tweelingen

Langdurige gunstige effecten bij infiltratie met corticosteroïden wegens heuppijn

Welke geneesmiddelen zijn essentieel voor de preventie en behandeling van COVID-19?

referentieartikelen

Wil je een ouder artikel bekijken?

Zoek een artikel

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: