Dossiers

Corticosteroïden

Welkom !

Wat brengen corticosteroïden echt bij bij Covid-19-patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen?

13/11 - Corticosteroïden gaan sterke ontstekingsverschijnselen tegen en zijn als dusdanig nuttig bij Covid-19-patiënten. Er zijn aanwijzingen dat corticosteroïden de sterfte licht verlagen, maar het is nog niet duidelijk hoe groot dat effect is, hoe sterk het bewijsmateriaal is, wat het optimale behandelingsschema is en bij welke patiënten corticosteroïden geïndiceerd zijn. Momenteel loopt een ...

ARDS en steroïden: vergelijkende netwerkmeta-analyse

Acuut astma bij kinderen op een intensive care: studie met budesonide plus methylprednisolon

Welk corticosteroïd (en hoelang) bij een ernstige Covid-19?

Consensus van experts: hoe de inname van orale corticosteroïden bij astma beperken?

Hydrodilatatie met een corticosteroïd, de efficiëntste conservatieve behandeling voor frozen shoulder

Verhogen orale corticosteroïden het fractuurrisico bij atopisch eczeem?

Retractiele capsulitis: toevoeging van hyaluronidase zou het effect van een intra-articulair corticosteroïd verhogen

Als corticosteroïden en biologische geneesmiddelen niet volstaan bij een chronische urticaria

Ernstig astma, gebrekkige therapietrouw en weerstand tegen verandering

Veroorzaken systemische corticosteroïden echt nieuwe opflakkeringen bij patiënten met een voorgeschiedenis van psoria...

Covid-10: meteen corticosteroïden om verlies van reukzin tegen te gaan?

Pseudojicht, niet zeldzaam tijdens behandeling met tacrolimus na allotransplantatie

Een methode om de respons op corticosteroïden bij astma te verbeteren

Behandeling van een keloïd

Snelle behandeling met corticosteroïden en hyperbare zuurstof bij een acuut akoestisch trauma

Verhogen corticosteroïden het risico op een ernstige Covid-19 bij COPD-patiënten?

Weerslag van de pandemie op de behandeling van allergie

Wil je een ouder artikel bekijken?

Zoek een artikel

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: