Dossiers

Pancreaskanker

Bijna 90% van de patiënten met pancreaskanker sterft binnen vijf jaar. Volgens de laatste ramingen zal pancreaskanker in 2030 een van de dodelijkste 3 kankers zijn. Het onderzoek maakt echter gelukkig vorderingen. Dankzij cellulaire en genetische signaturen kan de diagnose vroeger worden gesteld en we beschikken nu ook over nieuwe geneesmiddelen, meer bepaald een IL-1-antagonist en een adrenomedullineantagonist, die wordt voorgeschreven in combinatie met chirurgie (20% van de patiënten) of chemotherapie. Ook de chemotherapie is verbeterd met o.a. een neoadjuvante behandeling met een gewijzigd FOLFIRINOX-schema (oxaliplatine, irinotecan, leucovorine en 5-fluoro-uracil via infuus). Die behandeling verbetert de overleving bij een ductaal pancreasadenocarcinoom. Bij pancreaskanker met een gemuteerd KRAS-gen bedraagt het percentage objectieve respons met adagrasib, een KRAS-remmer, 50%, een resultaat dat niemand had verwacht. Voor al die nieuwe gegevens, publicaties, richtlijnen en andere ‘highlights’ kunt u terecht op het nieuwe Dossier pancreaskanker.

Behandeling van een pancreasadenocarcinoom Een originele insteek: een MEK-remmer gekoppeld aan een ferro-ion

05/09 - Het idee gaat uit van de aanwezigheid van ijzer in vaste tumoren met een gemuteerd KRAS-gen. Met een MEK-remmer gekoppeld aan een ijzerion wordt het mogelijk specifiek de tumorcellen te doden, terwijl het MEK van normale cellen ongemoeid wordt gelaten. Dat is een zeer originele insteek. De eerste resultaten openen onverwachte perspectieven, meer bepaald bij een pancreasadenocarcinoom, e...

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Reseceerbare pancreaskanker Nut van een neoadjuvante chemotherapie?

Neoadjuvante behandeling bij een plaatselijk pancreasadenocarcinoom Correleert de MMP7-concentratie met een respons?

Gevorderde pancreaskanker: aangepaste lichaamsbeweging verbetert de levenskwaliteit

Reseceerbaar pancreasadenocarcinoom: en waarom geen neoadjuvante chemotherapie?

Gevorderde of gemetastaseerde pancreaskanker: betere resultaten met een drievoudige dan met een tweevoudige combinati...

Gevorderde pancreaskanker: IL-7 toevoegen aan een PD-1-antagonist?

Gevorderd pancreasadenocarcinoom: hebben ontstekingsmarkers een prognostische waarde?

Ductulair pancreasadenocarcinoom: is een 18FDG-PET-scan een nieuwe standaard bij de staging?

ADA 2022 - pancreastransplantatie, heden en toekomstv

Wijzen galstenen op een hoger risico op pancreaskanker?

Nieuw geneesmiddel gericht tegen een sleuteleiwit dat verantwoordelijk is voor pancreas- en colorectale kanker

Novel agent targets key protein responsible for pancreatic, colorectal cancers

NEW YORK 01/06- A novel agent, FL118, eliminated pancreatic and colorectal cancer cells in preclinical studies by tar...

Is gallstone disease a marker of pancreatic-cancer risk?

NEW YORK 23/05 - Adults with pancreatic ductal adenocarcinoma are nearly six times more likely to have gallstone dise...

Circulerende extracellulaire vesikels zouden een diagnostische waarde kunnen hebben

Combinatie van ketogeen dieet en chemotherapie bij de behandeling van pancreaskanker

Een signatuur van de fecale microbiota en opsporing van pancreasadenocarcinoom

Niet alleen inwerken op het microbioom, maar ook op het mycobioom

Naar een vroege neurolytische zenuwblokkade voor pijnstilling

Chronische inname van protonpompremmers verhoogt risico op pancreaskanker

Wil je een ouder artikel bekijken?

Zoek een artikel

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: