Dossiers

Voorkamerfibrillatie

Welkom in het Dossier Voorkamer- of Atriumfibrillatie.

Ontdek hier een selectie van referentie-artikels, nuttige documenten & links voor u en uw patiënten, medisch nieuws en actualiteiten en de laatste lezersreacties.

Een grote studie bevestigt de link tussen atriumfibrillatie en dementie

Volgens een grote Amerikaanse studie bij bijna 197 000 patiënten correleert een atriumfibrillatie wel degelijk met een hoger risico op dementie, vooral als de diagnose is gesteld voor de leeftijd van 65 jaar. Andere studies zijn nodig om de onderliggende mechanismen te ontrafelen en om preventieve strategieën uit te dokteren, stellen de vorsers.

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Goede resultaten met ablatie door elektroporatie bij atriumfibrillatie

Een hoog urinezuurgehalte correleert met een hoger risico op atriumfibrillatie

Atriumfibrillatie: detectie van belangrijke risicofactoren voor hartfalen

Atriumfibrillatie: regelmatige lichaamsbeweging verlaagt het risico op recidief

Periodontitis, een nieuwe risicofactor voor atriumfibrillatie?

Invloed van uithoudingssport op de resultaten na ablatie voor atriumfibrillatie

Opsporing van atriumfibrillatie na een CVA - voorspellende factoren

Hartfalen: dapagliflozine blijft effectief bij patiënten met een atriumfibrillatie

Hartfalen in samenhang met atriumfibrillatie: heilzame effecten van ablatie als eerstelijnstherapie

Systematische opsporing van atriumfibrillatie bij bejaarden zou kosteneffectief zijn

Atriumfibrillatie: direct werkende orale anticoagulantia correleren met een lager risico op renale complicaties

Ernstige obesitas tijdens de adolescentie, een belangrijke risicofactor voor atriumfibrillatie op jongere leeftijd

Atriumfibrillatie: cryoablatie vermindert de progressie naar persisterende atriumfibrillatie

Atriumfibrillatie: elektrische cardioversie via anterolaterale weg effectiever bij sommige patiënten

Preventie van postoperatieve atriumfibrillatie: gemengde resultaten na botulinetoxinebehandeling

Detectie van AF met smartwatch: een uitdaging bij sommige patiënten

De levensverwachting evalueren voor transcutane sluiting van het linker auriculum?

Atriumfibrillatie: edoxaban in lage dosering effectief bij fragiele oude patiënten

Atriumfibrillatie en sinusknoopziekte: minder nood aan een pacemaker na een vroege ablatie

Reumatische hartziekte en atriumfibrillatie: betere preventie van trombo-embolie met een vitamine K-antagonist dan me...

Atriumfibrillatie na TAVI: een nieuwe score om het overlijdensrisico na één jaar te ramen

Persisterende atriumfibrillatie: opnieuw negatieve uitkomsten met een bredere ablatiestrategie

Wil je een ouder artikel bekijken?

Zoek een artikel

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: