Dossiers

Voorkamerfibrillatie

Welkom in het Dossier Voorkamer- of Atriumfibrillatie.

Ontdek hier een selectie van referentie-artikels, nuttige documenten & links voor u en uw patiënten, medisch nieuws en actualiteiten en de laatste lezersreacties.

Nieuw model om bloedingen te voorspellen bij patiënten met een atriumfibrillatie die worden behandeld met een direct werkende orale anticoagulans

De HAS-BLED-score is ontwikkeld om het risico op ernstige bloedingen tijdens behandeling met vitamine K-antagonisten te voorspellen. Er bestond nog geen specifieke tool om het risico op ernstige bloedingen bij patiënten die worden behandeld met een direct werkend oraal anticoagulans, te ramen.

Vroege menopauze, risicofactor voor hartfalen en atriumfibrillatie

Invloed van uithoudingssport op de resultaten na ablatie voor atriumfibrillatie

Daling van het risico op dementie bij patiënten bij wie recentelijk een diagnose van AF is gesteld en die stoppen met...

CVA: hoog risico op recidief in geval van atriumfibrillatie, zelfs met anticoagulantia

Atriumfibrillatie: hyperthyreoïdie verhoogt het risico op CVA

Diabetes heeft invloed op de aanpak van en de resultaten bij atriumfibrillatie

Invloed van een voorgeschiedenis van CVA op het klinische resultaat bij bejaarden met een niet-valvulaire atriumfibri...

Schildklierlijden en atriumfibrillatie: hoger risico op CVA en systemische embolie

DOACs safe, effective for A-fib patients with newly diagnosed cancer

NEW YORK 12/05 - In patients with atrial fibrillation and newly diagnosed cancer, direct oral anticoagulants (DOACs) ...

Het risico op dementie bij atriale fibrillatie verlagen: is de ritmecontrole-strategie van belang?

Verband tussen trauma in vroege leven en ecg-veranderingen kan indicator zijn voor risico op aritmie tijdens mentale ...

Vermijdbaar CVA: een studie pleit niet in het voordeel van een systematische screening naar voorkamerfibrillatie in d...

Geïnhaleerde flecaïnide zet symptomatische voorkamerfibrillatie in sinusritme om

Verband tussen een grote halsomtrek en risico op incidentele voorkamerfibrillatie

Voorkamerfibrillatie die tijdens screening aan het licht komt, verdient alle nodig zorg

Stress heeft impact op voorkamerfibrillatie en omgekeerd

Bij voorkamerfibrillatie voorspellen deze drie factoren een fibrotische atriale myopathie

Pericardiotomie kan incidentie na postoperatieve voorkamerfibrillatie aanzienlijk verminderen

Jongere patiënten vinden het meeste baat bij katheterablatie voor atriumfibrillatie, maar oudere ook

Subklinische atriale ziekte: een venster om AF en HF te voorkomen?

Schildklierlijden en atriumfibrillatie: een hoger risico op CVA en systemische embolie

Atriumfibrillatie: sluiting van het linker auriculum gevaarlijker bij vrouwen

Wil je een ouder artikel bekijken?

Zoek een artikel

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: