Dossiers

Atopische dermatitis

Atopische dermatitis, in de volksmond “eczeem genoemd”, is een frequente, multifactoriële ziekte. Na een overzicht van de klinische aspecten en de pathofysiologie beschrijven we de klassieke, recente en toekomstige behandelingen. Dankzij een betere kennis van de onderliggende mechanismen kunnen we nu veel vroeger in de pathogenese van de huidletsels ingrijpen.

Behandeling van matig ernstige tot ernstige atopische dermatitis. Een JAK1-remmer komt tegemoet aan de verwachtingen van de patiënten

In de fase III-studie JADE-DARE had abrocitinib, een JAK1-remmer, een beter effect op het percentage PP-NRS4-respons en het percentage EASI90-respons dan dupilumab, een IL-4/IL-13-antagonist, bij de behandeling van matig ernstige tot ernstige atopische dermatitis. Een interessant punt is dat de patiënten in die studie topische corticosteroïden mochten gebruiken. Daarmee sluit de studie sterk aa...

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Atopische dermatitis bij kinderen heeft invloed op de slaap van de ouders

Dysmorfofobie, een zeldzame complicatie van atopische dermatitis

Behandeling van atopische dermatitis met dupilumab: geen hoger risico op kanker na 5 jaar

Atopische dermatitis en risico op hypertensie

Toediening van zuurremmers aan zuigelingen verhoogt het risico op atopische dermatitis en allergie

Fototherapie voor atopisch eczeem: weinig bewijs

Werkzaamheid van een online educatief programma voor atopische dermatitis

Jak-remmers in de dermatologie

Granzyme B bij atopische dermatitis

Atopische dermatitis en prestaties op school

Psychisch lijden en atopische dermatitis

Nieuwigheden bij de plaatselijke behandeling van atopische dermatitis

Antidepressiva bij de behandeling van atopische dermatitis?

Tests voor voedselallergie bij atopische dermatitis

Methode van familieopstelling is nuttig bij aanpak van atopische dermatitis

Een real-life studie bij kinderen van 6 tot 11 jaar met atopische dermatitis bevestigt de effectiviteit en veiligheid...

Systematische review van langetermijngegevens over nieuwe behandelingen voor atopische dermatitis

Moet men emollientia aanbrengen op de huid van baby’s?

Atopische dermatitis en voedselallergie

Virulentiefactoren van Staphylococcus aureus bij atopische dermatitis

Topische fosfodi-esterase type 4-remmers zijn veilig bij atopische dermatitis

Atopische dermatitis en vaccinatie (buiten Covid-19)

Wil je een ouder artikel bekijken?

Zoek een artikel

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: