Dossiers

Gezondheidseconomie

Welkom!

Nood aan (wereldwijde) strategieën om geneesmiddelentekorten aan te pakken

24/01 - Geneesmiddelentekorten hebben negatieve gevolgen voor patiënten. Niet alleen een klinische en financiële impact, maar patiënten zoeken vaak hun toevlucht tot risicovolle alternatieven om hun behandeling niet te moeten onderbreken. De resultaten van dit Pakistaanse onderzoek maken nog maar eens duidelijk dat er vooral nood is aan strategieën om geneesmiddelentekorten uit de wereld te hel...

« Artsen in opleiding kunnen rekenen op BVAS »

KCE ontwikkelt methode om behoeften van patiënten op wetenschappelijke manier te bepalen

Covid-19 - Vandenbroucke voorstander van financiële ondersteuning ouders bij aankoop zelftesten

Klinische outcome generieke en merkgeneesmiddelen vergelijkbaar

Covid-19 - Steden en gemeenten niet geneigd om grootschalig gratis tests aan te bieden

Er is meer duidelijkheid nodig over erelonen (Orde der artsen)

Nieuw op 1 januari - Maximumfactuur van de zorg verlaagt naar 250 euro

Nieuw op 1 januari - Betere vergoeding van sommige pijnstillers voor chronische pijnpatiënten

Nieuw medicomut-akkoord afgesloten: welke impact voor huisartsen en specialisten?

Uitbreiding derdebetalersregeling vanaf 2022 (dubbelinterview)

Naar een gepersonaliseerde aanpak van therapietrouw?

Artsen spreken zich uit: "Onze gezondheidszorg is te kwetsbaar, concrete maatregelen zijn dringend nodig (peiling)

Covid-19 - Akkoord binnen ministerraad over apothekers die coronavaccins mogen toedienen

Pijnstillers voorschrijven verandert vanaf 1 januari 2022

Welke zorgtoegang voor niet-gevaccineerden? (Psychiater Dirk De Wachter, KU Leuven)

Essentiële chirurgische zorg in ziekenhuizen loopt al meer dan jaar achterstand op (RIZIV)

(Proactieve) rol van (ziekenhuis)apothekers en beleidsmensen bij tekorten aan geneesmiddelen

Prof. Lieven Annemans: "Nieuwe oude wapens voor de behandeling van Covid-19"

Wetsontwerp geeft apothekers meer bevoegdheden, BVAS gaat in verzet

Covid-19 - Zorg aan niet-gevaccineerden weigeren is deontologisch niet aanvaardbaar (Advies Orde)

Huisartsen BVAS willen afbakening voor teleconsultaties

Gezondheidseconomische impact obesitas in 2060: 3,6% van het bruto binnenlands product

Wil je een ouder artikel bekijken?

Zoek een artikel

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: