Dossiers

Migraine

Welkom !

Verband tussen voorgeschiedenis van migraine en meer ernstige postmenopauzale opvliegers

14/10 - Nieuw onderzoek bevestigt de resultaten van andere studies die een verband konden leggen tussen een voorgeschiedenis van migraineaanvallen en meer ernstige warmteopwellingen in de postmenopauzale periode. “We geloven dat neurovasculaire ontregeling de link kan verklaren tussen migraine en opvliegers, net als elk verband met cardiovasculaire aandoeningen bij vrouwen”, aldus Dr. Stephanie...

Welke factoren beïnvloeden overgebruik van acute medicatie bij migrainepatiënten?

Menstruele verschillen hebben (waarschijnlijk) een impact op ijzeropname bij migraine

Significant verband tussen insomnia en een hoger risico van migraine

Diet Rich in Omega-3s Linked to Fewer Migraines, Less Pain

Bidirectioneel verband tussen migraine en reumatoïde artritis

Minder ziekenhuisopnames en minder consultaties met onabotulinetoxine-A bij chronische migraine

Migraine niet enkel een neurologisch probleem voor zwangere vrouwen

Gezond eten en bewegen stabiliseren migraine tijdens lockdown

Effect van intelligente lockdowns op migraine

Presenteïsme eist een hogere economische tol dan absenteïsme bij migraine

Migraine tijdens covid-19: eerste versus tweede golf (in Italië)

Wat is het verband tussen migraine, droge ogen en fotofobie?

Significant verband tussen migraine en artritis

Verband tussen luchtvervuiling en recurrente hoofdpijn bij kinderen

Later beginuur op middelbare school? Minder migraine bij adolescenten!

Migraine, een ziekte die verergert door te werken

Hogere frequentie migraineaanvallen bij kinderen en adolescenten met overgewicht

COVID-19: Achtste editie van de Week van de migraine uitgesteld tot september

Wil je een ouder artikel bekijken?

Zoek een artikel

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: