Dossiers

Migraine

Welkom !

Risicofactoren voor migraine na anesthesie

20/01 - Er is geen significant verschil in het risico van postoperatieve migraine na een algemene of na een neuraxiale anesthesie. Een Taiwanese studie kon de risicofactoren van migraine na een algemene of locoregionale verdoving in beeld brengen. Dat is belangrijk om zo snel mogelijk na het optreden van de eerste tekenen van postoperatieve migraine de gepaste behandeling te kunnen opstarten.

Combinatie onabotulinetoxine A met CGRP monoklonaal antilichaam veilig en effectief bij chronische migraine

Wat met migraine na de (kerst)vakantie?

Nieuwere migrainegeneesmiddelen zijn ‘blijvers’ maar zijn ze effectiever?

Geografische spreiding van het gebruik van triptanen en opioïden

Positieve ervaringen van migrainepatiënten met telegeneeskunde tijdens pandemie

Prevalentie van migraine bij coeliakie: veel hoger bij vrouwen dan bij mannen

Helpt muziek-app bij episodische migraine?

Wat is het verband tussen osmofobie en migraine?

Migrainepatiënten angstiger bij tandartsen

Welke factoren beïnvloeden overgebruik van acute medicatie bij migrainepatiënten?

Verband tussen voorgeschiedenis van migraine en meer ernstige postmenopauzale opvliegers

Menstruele verschillen hebben (waarschijnlijk) een impact op ijzeropname bij migraine

Significant verband tussen insomnia en een hoger risico van migraine

Diet Rich in Omega-3s Linked to Fewer Migraines, Less Pain

Bidirectioneel verband tussen migraine en reumatoïde artritis

Minder ziekenhuisopnames en minder consultaties met onabotulinetoxine-A bij chronische migraine

Migraine niet enkel een neurologisch probleem voor zwangere vrouwen

Gezond eten en bewegen stabiliseren migraine tijdens lockdown

Effect van intelligente lockdowns op migraine

Presenteïsme eist een hogere economische tol dan absenteïsme bij migraine

Migraine tijdens covid-19: eerste versus tweede golf (in Italië)

Wat is het verband tussen migraine, droge ogen en fotofobie?

Wil je een ouder artikel bekijken?

Zoek een artikel

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: