Dossiers

Migraine

Welkom !

Real-world data onabotulinetoxine A bevestigt effectiviteit bij preventie van migraine

Uit een recent gepubliceerde meta-analyse blijkt dat de outcomes voor de inzet van onabotulinetoxine A als preventieve behandeling voor migraine in real world op 24 en op 52 weken in grote mate vergelijkbaar zijn met de resultaten van de PREEMPT-studies (1 en 2). Deze behandeling is effectief in een hele reeks van patiëntenpopulaties. Meer onderzoek is echter nodig om de effectiviteit in een p...

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Verband tussen diagnose van migraine en hoger risico van dementie

Combinatie type diabetes type 2 en migraine verhogen cardiovasculair risico (nog eens)

Klimaatverandering verergert incidentie en ernst van migraine (en andere neurologische aandoeningen)

Rol van diagnose van migraine bij risicobeoordeling postoperatief delirium

Rol van slaap bij transitie van episodische naar chronische migraine

Pijplijn innovatieve behandelingen migraine hoopvol (maar nog meer onderzoek nodig)

Bidirectioneel verband tussen chronische migraine en slapeloosheid

Wat kunnen beleid en politiek betekenen voor de aanpak van migraine?

De eerdere ervaring met Covid-19 kan invloed hebben op de werkzaamheid van de boosterprik in de herfst

Migraine bij studenten geneeskunde (in Maleisië)

Migraine met aura onafhankelijke risicofactor voor voorkamerfibrillatie

“Onderzoek de vitamine B12-waarden bij jullie migrainepatiënten”

Stress Key to the Link Between Computer Vision Syndrome and Migraine, Insomnia

Computer vision syndrome (CVS), a condition involving eye problems resulting from screen time with digital devices, i...

Stabiele prevalentie van migraine, wel meer beperkingen

Afvallen met triptanen?

Triptanen verhogen risico vasculaire aandoeningen niet

Bijna dubbel risico op angststoornissen en depressieve symptomen bij kinderen/adolescenten met migraine

Gunstige effecten van continue intraveneuze toediening van lidocaïne bij refractaire migrainepatiënten

Minder slaap vermindert corticale inhibitie

Zavegepant nasal spray provides ultra-rapid relief of acute migraine

NEW YORK 18/06 - A single dose of zavegepant nasal spray provided relief of acute migraine pain in as little as 15 mi...

52% van de wereldbevolking kampt met hoofdpijn in een bepaald jaar

Wereldwijd stijgend aantal studies naar acupunctuur voor preventie en behandeling van migraine

Wil je een ouder artikel bekijken?

Zoek een artikel

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: