Dossiers

Reumatoïde artritis

De prevalentie van reumatoïde artritis is ongeveer 0,5%. RA treedt hoofdzakelijk op bij vrouwen en meestal tussen de leeftijd van 40-60 jaar. Omgevingsgebonden, genetische, hormonale, infectieuze en zelfs psychologische factoren zouden de ontregeling van het immuunsysteem die ten grondslag ligt aan RA, kunnen verklaren. De diagnose wordt vaak gemist. Soms wordt ze pas na meer dan 5 jaar gesteld, wat erg nadelig is voor de patiënt. Meer dan 50% van de patiënten meldt dat de RA zeer negatieve invloed heeft op hun beroepsactiviteit en sociaal leven. De portefeuille van DMARD’s is nu uitgebreid met biologische en kleine geneesmiddelen. Die kunnen een remissie bewerkstelligen en een remissie is synoniem met betere levenskwaliteit. Maar bij nog niet 25% van de patiënten wordt een remissie verkregen. Worden de richtlijnen van het ACR en de EULAR voldoende gevolgd?

Om u op de hoogte te houden, stelt MediQuality u een Dossier voor, dat dus gaat over diagnostische en therapeutische nieuwigheden.

Cijfers over reumatoïde artritis en verwachtingen voor 2050

De Lancet Rheumatology heeft onlangs een artikel over reumatoïde artritis gepubliceerd in het kader van het grote ‘GBD Study 2021’-project. Die systematische analyse heeft de prevalentie van en de morbiditeit als gevolg van RA geëvalueerd op mondiaal, regionaal en nationaal niveau tijdens de periode 1990-2020 (volgens de locatie, de leeftijd en het geslacht) en heeft de verwachte prevalentie va...

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

RA: hoger risico op aortaklepstenose

RA: antistoffen tegen biologische geneesmiddelen correleren met een 81% zwakkere klinische respons

Het cardiovasculaire risico is niet hetzelfde bij mannen als bij vrouwen met reumatoïde artritis

Antistoffen tegen biologische geneesmiddelen correleren met een zwakkere respons bij RA

Hoger overlijdensrisico bij behandeling van pijn bij RA-patiënten met opiaten dan met NSAID’s

Blootstelling aan ftalaten en risico op reumatoïde artritis: een risicofactor?

RA: minder diabetes met een combinatie van DMARD’s of biologische geneesmiddelen dan met methotrexaat alleen

Migraine en reumatoïde artritis: een risicofactor?

Reumatoïde artritis en primaire cardiovasculaire preventie: goede risico-batenverhouding met statines

Parodontitis en reumatoïde artritis: uw tandarts is uw beste vriend

Reumatoïde artritis bij risicopersonen voorkomen met abatacept

Een vezelrijke voeding voor reumatoïde artritis?

RA-patiënten aanraden een mediterrane voeding te eten?

Verhogen aromatische polycyclische koolwaterstoffen het risico op reumatoïde artritis?

Zeggen patiënten met reumatoïde artritis hun familie dat ze een hoger risico lopen op RA?

Stabilisering RA na verlaging dosering - kunnen ziektemodificerende geneesmiddelen dan worden gestaakt?

Reumatoïde artritis en het siccasyndroom

Reumatoïde artritis en cognitieve stoornissen

Kanker en RA: geen hoger risico op immunologisch gemedieerde bijwerkingen met checkpointremmers

Inflammatoir reuma: vaak wordt gedieet en vaak wordt de voeding veranderd

Een ‘treat-to-target’-strategie bij RA normaliseert het cardiovasculaire na vijf jaar

Voedingstoestand en reumatoïde artritis : opletten voor zwaarlijvigheid

referentieartikelen

Wil je een ouder artikel bekijken?

Zoek een artikel

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: