Dossiers

Vaccins

Er is al heel veel geschreven over vaccinatie. De laatste jaren en vooral sinds de ontwikkeling van vaccins tegen het humane papillomavirus is het aantal mensen dat sceptisch of weigerachtig staat tegenover die preventieve of curatieve methode, gestegen. Dat heeft geleid tot een beweging van antivaxers die hun pijlen nu richten op het Covid-19-vaccin. Neemt niet weg dat de feiten duidelijk pleiten voor vaccins, ook al is voorzichtigheid geboden zoals met elk nieuw geneesmiddel.  Dankzij de ontwikkeling van veelbelovende nieuwe vaccinplatforms volgen de vaccins elkaar snel op. Het domein is boeiender dan ooit. MediQuality wil voor u de boeiendste studieonderwerpen selecteren.

Een mRNA-vaccin tegen melanoom komt eraan …

Het melanoom is de huidkanker met de slechtste prognose. De incidentie is de laatste decennia gestegen. In 2020 zijn wereldwijd bijna 325 000 nieuwe gevallen gediagnosticeerd. In de Verenigde Staten wordt het aantal nieuwe gevallen van melanoom in 2022 geraamd op bijna 100 000 en zijn bijna 8000 mensen eraan gestorven. De vijfjaarsoverleving bedraagt 60,3% in stadium III en 16,2% in stadium IV.

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

De humorale respons op een mRNA-vaccin tegen COVID is zwakker bij behandeling van een immune trombocytopenische purpu...

Is de drievoudige epidemie afgelopen?

Vaccinatie tegen herpes zoster: Het advies van de Hoge Gezondheidsraad

Hartfalen enCOVID-19: vaccinatie verlaagt het overlijdensrisico

Vaccinatie van hiv-geïnfecteerde patiënten tegen het SARS-CoV-2: een zwakkere T-celrespons na de 3e dosis

Effectiviteit van covidvaccins tegen herinfecties, van alfa tot omikron

Effectiviteit van covidvaccins: weer, varianten en patiënten

Polio: belang van lokale realiteit op het terrein voor de vaccinatiecampagnes

Het rotavirusvaccin werkt echt in de ‘reële wereld’

Bijwerkingen na vaccinatie, boosterinjectie of niet?

Griepvaccinatie, een catastrofe

COVID-19, vaccins en darmmicrobiota

Sms’en herinneren ouders om hun kinderen te laten vaccineren

COVID-19: wie weigert het vaccin?

Tests met nieuwe ebolavaccins starten volgende week in Oeganda

Griep: wat houdt vaccinatie in de risicogroepen tegen?

Promotie voor het COVID-19-vaccin: belang van de boodschap… en van de boodschapper

Hoe denken adolescenten over vaccins?

HPV-vaccin is aanbevolen bij hiv-positieve MSM-ers

Stille epidemie van antibioticaresistentie: hoe staat het met de vaccins?

Een enkele injectie met het apenpokkenvaccin biedt een zekere beschermingsgraad

VIB-onderzoekers zetten grote stap naar ontwikkeling Listeriavaccin

Wil je een ouder artikel bekijken?

Zoek een artikel

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: