Congres  >  ESC 2020  >  Atriumfibrillatie: rookstop verlaagt het risico op CVA (ESC 2020)

Atriumfibrillatie: rookstop verlaagt het risico op CVA (ESC 2020)

14/09 - In een studie bij bijna 100 000 patiënten werd aangetoond dat rookstop na een toevallige ontdekking van een atriumfibrillatie correleert met een lager risico op een ischemisch cerebrovasculair accident en een lagere sterfte dan als de patiënten blijven roken. De studie leert ook dat mensen die pas zijn begonnen te roken, en regelmatige rokers een hoger risico op cerebrovasculair accident lopen dan mensen die nooit hebben gerookt.

Niet-valvulaire atriumfibrillatie verhoogt het risico op CVA met factor 5 en de sterfte met factor 1,9 bij mannen en 1,5 bij vrouwen. CVA is de frequentste doodsoorzaak bij patiënten met een atriumfibrillatie. Daarom zijn direct werkende orale anticoagulantia de hoeksteen geworden bij de preventie van CVA bij patiënten met een atriumfibrillatie. Het is zeer ...

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: