Congres  >   BHRM 2020  >  Atriumfibrillatie en ablatie: Interview dr H. Van Herendael (BHRM 2020) - VIDEO

Atriumfibrillatie en ablatie: Interview dr H. Van Herendael (BHRM 2020) - VIDEO

05/11 - Ablatie is een doeltreffende behandeling, vaak als tweedelijnstherapie gebruikt, om het sinusritme te herstellen en te handhaven. De nieuwe richtlijnen beschrijven de plaats van ablatie bij atriumfibrillatie. Ze zullen zeker invloed hebben op de frequentie van ablatie.

Wanneer wordt een ablatie nu aanbevolen? Welke invloed heeft een ablatie op de patiënt en diens levenskwaliteit? De EAST-AFNET 4-studie heeft aangetoond dat een strategie die erop gericht is het sinusritme snel te herstellen, te verkiezen is boven een strategie die erop gericht is het kamerantwoord te controleren. Zullen de richtlijnen dienovereenkomstig worden herzien?

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: