Congres  >   ECCO 2021  >  Ziekte van Crohn en verlies van respons op behandeling: een ander geneesmiddel van dezelfde klasse of een van een andere klasse? (ECCO 2021)

Ziekte van Crohn en verlies van respons op behandeling: een ander geneesmiddel van dezelfde klasse of een van een andere klasse? (ECCO 2021)

12/07 - Een Duitse studie uitgevoerd in het reële leven bij patiënten die niet hadden gereageerd op een TNF-alfa-antagonist, heeft de evolutie vergeleken bij patiënten bij wie een andere TNF-alfa-antagonist werd gestart, en patiënten bij wie werd overgeschakeld op een geneesmiddel met een ander werkingsmechanisme zoals een integrine α4-β7-blokker of een IL-12/23-antagonist. De eindpunten van werkzaamheid waren de tijd tot starten van corticosteroïden en de tijd tot mislukken of stopzetting van de behandeling.

Ongeveer een derde van de patiënten met de ziekte van Crohn reageert na verloop van tijd niet meer op een eerstelijnstherapie met een TNF-alfa-antagonist. De keuze van de tweedelijnstherapie kan problematisch zijn. De vraag rijst immers: "Moeten we dan een andere TNF-alfa-antagonist voorschrijven of schakelen we beter over op een geneesmiddel met een ander werkingsmechanisme zoals vedolizumab, dat specifiek integrine α4-β7 blokkeert, of ustekinumab, een IL-12/23-antagonist. De keuze is moeilijk aangezien die andere biologische geneesmiddelen een ander werkingsspectrum en veiligheidsprofiel hebben dan TNF-alfa-antagonisten.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: