Congres  >   ERS 2021  >  Behandeling van COPD GOLD-stadium B: Eén of twee bronchodilatantia? (ERS 2021)

Behandeling van COPD GOLD-stadium B: Eén of twee bronchodilatantia? (ERS 2021)

De uiteenlopende richtlijnen van de ERS, het NICE en de ATS, klinische studies die een combinatie van twee luchtwegverwijders vergelijken met één enkele bij patiënten die inhalatiecorticosteroïden krijgen…. Het is volgens prof. CF. Vogelmeier (Marburg) niet verwonderlijk dat artsen aarzelen tussen een combinatie van een LABA en een LAMA en één enkele luchtwegverwijder bij patiënten met een symptomatische chronische obstructieve longziekte (COPD) die geen exacerbaties vertonen. Wat leert de literatuur?

De klinische casus is een 66-jarige patiënt bij wie pas een symptomatische (dyspneu) COPD zonder exacerbatie is gediagnosticeerd en die nog niet wordt behandeld. De CAT-score is 24 en de patiënt kan in 6 minuten een afstand van 360 m afleggen. De FEV1 bedraagt 52 % van de voorspelde waarde en de FEV1-FVC-verhouding is 0,48. Het aantal eosinofiele cellen in het bloed is 80/mm³. Moet de patiënt worden behandeld met één enkel dan wel met twee bronchodilatantia?

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: