Congres  >   ERS 2021  >  Behandeling van sars-CoV-2-infectie: Therapeutische opties in het verschiet

Behandeling van sars-CoV-2-infectie: Therapeutische opties in het verschiet

In 2020 zijn een goede honderd klinische studies gestart om HET geneesmiddel tegen Covid-19 te vinden. Dat heeft o.m. geleid tot de ontwikkeling van monoklonale antistoffen gericht tegen het stekeleiwit van het sars-CoV-2. Er lopen fase II- en fase III-studies met bamlanivimab + etesevimab, casirivimab + imdevimab, regdanvimab en sotrovimab. Het EMA heeft al een positief advies gegeven voor sotrovimab van de firma GSK Vir Biotechnology in de vorm van een Emergency Use Authorization voor de behandeling van een lichte tot matig ernstige Covid-19 bij volwassenen en adolescenten van 12 jaar of ouder die een hoog risico op ziekenhuisopname en/of overlijden lopen. Dat is de lang verwachte behandeling voor niet-gevaccineerde of onvoldoende geïmmuniseerde mensen die risico lopen te worden geïnfecteerd. Een samenvatting van de presentaties van prof. Tobias Welte (Hannover), Pr. Elizabeth Sapey (VK) en Pr. Alvar Agusti (Spanje) tijdens een satellietsymposium op het laatste congres van de European Respiratory Society.

Wereldwijd zijn iets meer dan 200 miljoen gevallen van sars-CoV-2-infectie geregistreerd en zijn meer dan 4,5 miljoen mensen eraan gestorven. Drijvende krachten achter de infectie zijn slecht toegepaste beschermingsmaatregelen, een sterkere overdracht van bepaalde varianten (delta), de minder goede werking van vaccins tegen varianten en een vaccinatiegraad die nog te laag is om groepsimmuniteit te verkrijgen. Volgens Pr. Welte rijst de vraag: "Volstaat het vaccin om te leven of zijn er alternatieven vereist?"

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: