Congres  >   ESMO 2021  >  Endometriumkanker ongeacht het histologische type: de combinatie pembrolizumab + lenvatinib blijft doeltreffend (ESMO 2021)

Endometriumkanker ongeacht het histologische type: de combinatie pembrolizumab + lenvatinib blijft doeltreffend (ESMO 2021)

Volgens een post-hoc analyse van studie 309/KEYNOTE-775 is de combinatie van pembrolizumab, een PD-1-antagonist, en lenvatinib, een proteïnekinaseremmer, doeltreffend bij endometriumkanker, ongeacht het histologische type in vergelijking met chemotherapie. De totale overleving en de progressievrije overleving verbeteren, ongeacht de eerdere behandeling. Dat bevestigt de werkzaamheid van die combinatietherapie, maar het veiligheidsprofiel van lenvatinib blijft een probleem.

KEYNOTE-775 is een van de eerste studies die het nut van een combinatie van een checkpointremmer en een tyrosinekinaseremmer heeft aangetoond in vergelijking met chemotherapie (doxorubicine of paclitaxel) bij 827 patiënten met een gevorderde, gemetastaseerde of progressieve endometriumkanker die al een behandeling hadden gekregen met chemotherapie op basis van een platinaverbinding. De onderzoekers hebben twee patiëntenpopulaties vergeleken: patiënten met een gebrekkig MMR-systeem (MisMatch Repair-systeem) en patiënten met een proficient MMR-systeem (pMMR) versus de ITT-populatie. De mediane tijd van de randomisatie tot de analyse was 16,8 maanden. De mediane progressievrije overleving was beter met de combinatie van een checkpointremmer + TKI (6,6 versus 3,8 maanden) bij de patiënten met een pMMR-tumor (HR = 0,60) en 7,2 versus 3,8 maanden bij analyse volgens het principe van intentie tot behandelen (HR = 0,56). De totale overleving was veeleer beter in de pMMR-populatie: mediane totale overleving 17,4 versus 12,0 maanden (HR = 0,68) en 18,3 versus 11,4 maanden bij analyse volgens het principe van intentie tot behandelen (HR = 0,62).

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: