Congres  >   ESMO 2021  >  Colorectale kanker diabetespatiënten: verbetert metformine de prognose? (ESMO 2021)

Colorectale kanker diabetespatiënten: verbetert metformine de prognose? (ESMO 2021)

12/10 - Een analyse van de samengevoegde gegevens van drie klinische studies bij in het totaal 9 522 type 2-diabetespatiënten met een bewezen colorectale kanker bevestigt dat het risico op recidief hoger is en de totale overleving slechter bij diabetespatiënten. De studie bevestigt ook dat metformine het risico op recidief verlaagt en de totale overleving verbetert in vergelijking met patiënten zonder diabetes.

Insulineresistentie is een risicofactor voor kanker. Hyperglykemie stimuleert de productie van insuline en andere insuline-like groeifactoren (IGF's) en die activeren de AMPK-mTOR-weg, die een centrale rol speelt bij tal van cellulaire processen: energiemetabolisme, eiwitsynthese, autofagie en apoptose. We weten dat niet-insulinedependente type 2-diabetes het risico op colorectale kanker met 30% verhoogt en dat metformine dat risico verkleint. Die antitumorale werking is belangrijk. De progressievrije overleving en de totale overleving zijn immers minder goed bij diabetespatiënten met een colorectale kanker dan bij patiënten zonder diabetes. Deze nieuwe studie heeft het risico op recidief na een in opzet curatieve resectie en het effect van metformine op dat risico geëvalueerd.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: