Congres  >   UEGW 2021  >  Correleert gastroparese met een hogere sterfte? Resultaten van een cohortonderzoek met een follow-up van meer dan 13 000 patiëntjaren (UEGW 2021)

Correleert gastroparese met een hogere sterfte? Resultaten van een cohortonderzoek met een follow-up van meer dan 13 000 patiëntjaren (UEGW 2021)

9/11 - 0,14 % tot 0,24 % van de bevolking vertoont een gastroparese, een functionele stoornis van het spijsverteringsstelsel. De kosten voor gezondheidszorg voor gastroparese bedragen 4000 tot 8000 euro per jaar. Tijdens de UEGW 2021 heeft prof. Guillaume Gourcerol (gastro-enteroloog, CHU de Rouen) een studie gepresenteerd over de correlatie tussen gastroparese en het overlijdensrisico.

Een groep van de Mayo Clinic heeft de prevalentie van gastroparese in de bevolking van Omsted County, Minnesota, USA, berekend. De diagnose was bij 83 patiënten gebaseerd op de duur nodig om de maag te ledigen en bij 127 patiënten op de symptomen en voedselretentie. De 5 jaarsoverleving was significant lager bij de patiënten met gastroparese dan in de algemene bevolking (67 % vs. 81 %; p < 0,01). Een probleem met die studie is dat de diagnose van gastroparese onder meer was gesteld op grond van de voedselretentie bij endoscopie. Recente studies hebben evenwel aangetoond dat noch de symptomen noch de voedselretentie bij endoscopie een tragere maaglediging voorspellen.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: