Congres  >   ECTRIMS 2021  >  Evolutie van de perceptie van multipele sclerose en de behandeling ervan bij ouder wordende patiënten (ECTRIMS 2021)

Evolutie van de perceptie van multipele sclerose en de behandeling ervan bij ouder wordende patiënten (ECTRIMS 2021)

25/11 - Dankzij de therapeutische aanwinsten is de levensverwachting van patiënten met multipele sclerose (MS) verbeterd. De piekprevalentie van MS is verschoven naar een hogere leeftijd. Daarom is het belangrijk na te gaan wat 40-plussers denken en verwachten en hoe dat kan verschillen naargelang van de leeftijd waarop de diagnose is gesteld, om de communicatie met en de behandeling van die patiënten te verbeteren.

Tegen die achtergrond hebben vorsers een enquête uitgevoerd bij de leden van de patiëntenvereniging Savvy Cooperative® US om de ervaringen van MS-patiënten van 45-70 jaar met de behandeling, een verandering van behandeling, de tevredenheid over de huidige behandeling en hun bekommernissen te evalueren.

De analyse is gebaseerd op de antwoorden van 52 patiënten, van wie 36 (69,2%) van het vrouwelijke geslacht. De gemiddelde leeftijd was 51,7 jaar en de meeste patiënten (78,8%) waren blank. Bij 23 patiënten (44,2%) was de diagnose van MS meer dan 10 jaar eerder gesteld. De meeste patiënten kregen een behandeling voor hun MS (90,4%) en 55,8% van de patiënten had tijdens het laatste jaar voor de rondvraag een relaps vertoond.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: