Congres  >   ESMO and Breast Cancer 2022  >  Behandeling op geleide van de genetische signatuur. Voor welke patiënten en welke signatuur?

Behandeling op geleide van de genetische signatuur. Voor welke patiënten en welke signatuur?

Er bestaat niet minder dan een half dozijn tests om de genetische signatuur te bepalen van een HR+/HER2- borstkanker doorgaans N0 of N1 in de premenopauze of na de menopauze bij patiënten met een laag, intermediair of hoog risico. Die tests hebben een prognostische waarde en zijn dan ook nuttig samen met de klinische en pathologische risicofactoren bij de keuze van de behandeling. Bij welke patiënten heeft het zin een genetische signatuur te bepalen en zijn alle tests even goed? Antwoorden door dr. Miguel Martin (Madrid).(1)

Al meer dan 10 jaar wordt genetisch onderzoek verricht om de behandeling te sturen bij patiënten met een HR+/HER2- borstkanker in een vroeg stadium. Momenteel zijn zes testkits in de handel te verkrijgen (Oncotype DX, MammaPrint, EndoPredict, Prosigna, Map-Quant DX en Breast Cancer Index / Theros), die onderling verschillen volgens de expressie van de resultaten. Die tests zijn ontworpen om een risico op recidief te voorspellen en niet de respons op chemotherapie. Op grond van het resultaat van die tests kan de adjuvante behandeling worden opgedreven of afgebouwd door al dan niet chemotherapie toe te voegen aan de hormoontherapie bij patiënten met een borstkanker N0-N1. Meerdere studies hebben die indicatie gevalideerd bij een groot aantal patiënten.

 

Van MINDACT tot RxPONDER

In de MINDACT-studie heeft 46% van de 6693 patiënten op grond van het resultaat van een genetisch onderzoek, de MammaPrint, geen chemotherapie gekregen. Met die test kunnen de patiënten worden geïdentificeerd bij wie een hormoontherapie volstaat, zonder negatieve invloed op de prognose. Na 5 jaar bedroeg de recidiefvrije overleving 95,1%. In de TAILORx-studie, die op het ASCO 2018 is gepresenteerd (10 273 patiënten met een HR+/HER2- borstkanker zonder lymfeklierinvasie, Oncotype DX), was de recidiefvrije overleving na 9 jaar vergelijkbaar in de 2 groepen: 83,3% met chemotherapie + hormoontherapie en 84,3% met enkel hormoontherapie. Er was evenmin een verschil in totale overleving (93,9% vs. 93,8%). In de RxPONDER-studie (5015 postmenopauzale patiënten, 1-3 positieve lymfeklieren, Oncotype DX) had een adjuvante chemotherapie bij de meeste patiënten met een borstkanker N1 geen effect op de klinische en pathologische parameters (graad, grootte van de tumor …). Op grond van de resultaten van de Recurrence Score kan bij die patiënten dus worden afgezien van chemotherapie (geen significant verschil in IDFS).

 

Bij welke patiënten is de test geïndiceerd en bij welke niet?

Een genetisch onderzoek is geïndiceerd bij patiënten met een HR+/HER2- borstkanker met een laag intermediair risico (T1-2, N0-1). Het is niet duidelijk wat we moeten doen bij patiënten met een drievoudig negatieve borstkanker (T1a-b, N0). Een genetische test is niet geïndiceerd bij patiënten die niet in aanmerking komen voor chemotherapie. Het is niet duidelijk of zo'n test al dan niet geïndiceerd is bij patiënten met een drievoudig negatieve borstkanker T1c-3 en/of N+, premenopauzale vrouwen met een HR+/HER2- borstkanker met 1-3 oksellymfeklieren en postmenopauzale patiënten met een tumor T1N0 graad 1 en een lage KI-67 (< 10%).

 

Welke test? 

De ASCO heeft haar richtlijnen bijgewerkt (2). Bij premenopauzale patiënten en patiënten ≤ 50 jaar is de waarde van de Oncotype DX bewezen en wordt die test sterk aangeraden in geval van een HR+/HER2-tumor met negatieve lymfeklieren. Er is onvoldoende bewijsmateriaal over borstkanker met 1-3 of ≥ 4 positieve lymfeklieren en er zijn nog onvoldoende gegevens over HER2+ borstkanker (ER+ of ER-) en ER-/HER2- borstkanker. Bij postmenopauzale patiënten en patiënten > 50 jaar is de waarde van de Oncotype DX bewezen en wordt die test sterk aanbevolen. De waarde van de MammaPrint is iets minder goed bewezen, maar de test geniet toch van een sterke aanbeveling. De waarde van alle andere tests is minder goed bewezen en ze worden matig aanbevolen bij ER+/HER2- borstkanker met negatieve lymfeklieren. Bij een borstkanker met 1-3 positieve lymfeklieren is de waarde van de Oncotype DX sterk bewezen (sterke aanbeveling). De waarde van de MammaPrint is wat minder goed bewezen, maar ook die test wordt sterk aanbevolen.

 

Referenties:

  1. Martin M, et al. ESMO 2022
  2. André F, et al. J Clin Oncol 2022

 

Dr Claude Biéva - Belangenconflicten: geen •

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: