Congres  >   EVF 2022  >  Veneuze trombo-embolie: correleren cellulaire markers met een minder goede prognose?

Veneuze trombo-embolie: correleren cellulaire markers met een minder goede prognose?

De studie(1) heeft de correlatie onderzocht tussen de verhoudingen van het aantal witte bloedcellen en de prognose bij veneuze trombo-embolie (VTE), meer bepaald de verhouding neutrofiele cellen over lymfocyten (NLR), de verhouding plaatjes over lymfocyten (PLR) en de verhouding neutrofiele cellen x plaatjes over lymfocyten (SII). De auteurs hebben hun gegevens gehaald uit het RIETE-register (Registro Informatizado Enfermedad ThromboEmbolica).

In eerdere studies is al gezocht naar een eventuele correlatie tussen het aantal cellen en de prognose van patiënten met een VTE, maar die gegevens waren onvoldoende. Die studies hebben geen rekening gehouden met recidieven van VTE of bloedingen en het aantal patiënten was klein. In een studie bij 639 patiënten met een zeer grote longembolie correleerde de NLR met de diagnose en de prognose (p < 0,001). In een andere studie bij 550 patiënten met een acute longembolie correleerde de NLR met de sterfte na 30 dagen (HR = 3,3, p = 0,016). In een studie bij 1469 kankerpatiënten correleerden de NLR en de PLR met de sterfte. De hypothese is dat de verhoudingen tussen de aantallen cellen bepalend kunnen zijn voor de trombo-inflammatoire respons en dus een prognostische waarde zouden kunnen hebben. 

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: