Congres  >   ISPRM 2022  >  Revalidatie na resectie van een melanoom: opsporing van de factoren die de levenskwaliteit bepalen

Revalidatie na resectie van een melanoom: opsporing van de factoren die de levenskwaliteit bepalen

Italiaanse vorsers hebben met artificiële intelligentie de invloed van meerdere factoren op de levenskwaliteit op lange termijn geanalyseerd bij patiënten na resectie van een melanoom van de huid. Volgens de studie die op het congres van de ISPRM 2022 in Lissabon (Portugal) is gepresenteerd, hebben lymfoedeem en een hoge body mass index (BMI) belangrijke invloed (1, 2). Door rekening te houden met de risicofactoren, kan men misschien tijdig een ondersteunende zorg opstarten.

"Met artificiële intelligentie kunnen we de patiënten opsporen die bijwerkingen dreigen te ontwikkelen na resectie van een melanoom van de huid. Zo kan tijdig een behandeling worden gestart om de levenskwaliteit te verbeteren", commentarieerde dr. Monica Pinto (Istituto Nazionale Tumori, Napels, Italië) tijdens haar presentatie.

Dankzij nieuwe geneesmiddelen is de behandeling van melanoom er de laatste jaren sterk op verbeterd en is de overleving duidelijk toegenomen. Maar bij de patiënten die de kanker overleven, "kunnen het melanoom zelf en de bijwerkingen van de behandeling toch leiden tot een handicap en tot een beperking van de activiteiten en het sociale leven", onderstreept de Italiaanse arts, gespecialiseerd in revalidatie van kankerpatiënten. 

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: