Congres  >   ESMO 2022  >  Melanoom: goede ziektecontrole na resectie van enkel een positieve schildwachtklier

Melanoom: goede ziektecontrole na resectie van enkel een positieve schildwachtklier

In JAMA Surgery is een studie gepubliceerd uitgevoerd bij patiënten met een melanoom met lymfeklierinvasie die gedurende 10 jaar werden gevolgd. In die populatie had resectie van enkel de schildwachtklier, dus zonder uitgebreide lymfeklierdissectie, een positieve therapeutische waarde en kon de tumor zo bij de meeste patiënten onder controle worden gehouden.

Dat resultaat staat dus haaks op wat gewoonlijk wordt gedaan. Algemeen wordt immers aangenomen dat een lymfeklierdissectie wenselijk is in geval van een positieve schildwachtklier om de waarschijnlijkheid van tumorcontrole te verhogen. In gecontroleerde studies bij dergelijke patiënten zijn evenwel nooit veel lymfekliermetastasen waargenomen in geval van een positieve schildwachtklier. Vandaar het idee om die patiënten een lymfeklierdissectie te besparen, die toch heel wat morbiditeit veroorzaakt. Aangezien het idee van uitgebreide lymfeklierdissectie ter discussie werd gesteld, zijn twee klinische studies op touw gezet, namelijk de studies MSLT-II en DeCOG-SLT. In beide studies is vastgesteld dat een onmiddellijke uitgebreide lymfeklierdissectie de totale overleving niet verbeterde en het risico op metastasen of afstand niet verlaagde.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: