Congres  >   HIV Glasgow 2022  >  Behandeling van hiv-infectie/aids met DTG/3TC - Werkzaamheid en veiligheid bevestigd na 196 weken

Behandeling van hiv-infectie/aids met DTG/3TC - Werkzaamheid en veiligheid bevestigd na 196 weken

Op het HIV Glasgow 2022 is een update gepresenteerd van de resultaten na 196 weken van de TANGO-studie. Die bevestigen dat overschakeling van een 3/4DR op basis van tenofovir alafenamide op een tweevoudige combinatietherapie (2DR) met dolutegravir/lamivudine (3TC) op lange termijn doeltreffend blijft bij hiv-1-geïnfecteerde patiënten. Het veiligheidsprofiel was vergelijkbaar met dat na 48 weken. Geen problemen met het gewicht of het lipidenprofiel. De veiligheid is niet veranderd in vergelijking met de vorige jaren.

 Prof. Jean-Pierre Routy (Mc Gill University, Montréal)

De laatste jaren zijn veel inspanningen geleverd om de dagelijkse behandeling te verlichten door een klassieke drie- of viervoudige combinatietherapie te vervangen door een tweevoudige combinatietherapie (2DR) op basis van een integraseremmer. De TANGO-studie heeft aangetoond dat de combinatie dolutegravir (DTG)/3TC het virus op lange termijn (144 weken) onderdrukt en dat de virologische suppressie niet minder goed is (86% vs. 82%) dan met een 3/4DR op basis van tenofovir alafenamide (TAF) bij volwassen hiv-1-geïnfecteerde patiënten. De richtlijnen van de EACS 2019 stellen dan ook dat dat 2DR een eerstelijnsoptie is bij patiënten die nog niet worden behandeld, én bij patiënten bij wie de viruslast onmeetbaar laag is met de bestaande behandeling. Op het congres in Glasgow zijn de gegevens na 196 weken gepresenteerd over de patiënten die op het 2DR zijn overgeschakeld op dag 1 van de studie of na 148 weken.
 

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: