Congres  >   HIV Glasgow 2022  >  Behandeling van hiv-infectie/aids: overschakelen van een drievoudige combinatietherapie op de tweevoudige combinatietherapie dolutegravir/3TC. Welk effect op de dynamiek van de reservoirs?

Behandeling van hiv-infectie/aids: overschakelen van een drievoudige combinatietherapie op de tweevoudige combinatietherapie dolutegravir/3TC. Welk effect op de dynamiek van de reservoirs?

De Belgische RUMBA-studie is de eerste studie die het effect van overschakeling van een drievoudige combinatietherapie op de tweevoudige combinatietherapiedolutegravir/3TC (2DR) op de dynamiek van de hiv-reservoirs heeft onderzocht. Die studie is uitgevoerd in aansluiting op de TANGO-studie, die de werkzaamheid van dat 2DR heeft aangetoond. Zo’n 2DR biedt overigens meerdere voordelen: de patiënt moet minder geneesmiddelen innemen, de levenskwaliteit verbetert en de viruslast blijft onmeetbaar laag (< 50 hiv-RNA-kopieën/ml). Maar dreigt het aantal virologische mislukkingen op lange termijn niet te stijgen? Om die vraag te kunnen beantwoorden, heeft prof. Linos Vandekerckhove (UZ Gent), de dynamiek van de hiv-reservoirs onderzocht.

 Prof. Linos Vandekerckhove (UZ Gent)
 

Sinds enkele jaren wordt alsmaar vaker een tweevoudige combinatietherapie (2DR) voorgeschreven in plaats van een klassiek 3/4DR. Het aantal patiënten met een virale lading < 50 kopieën/ml blijft hetzelfde, maar een tweevoudige combinatietherapie veroorzaakt minder bijwerkingen en minder medicamenteuze interacties en brengt minder kosten met zich mee. Dat is de conclusie van de TANGO-studie, die is uitgevoerd bij patiënten met een onmeetbaar lage virale lading die werden overgeschakeld van een drievoudige combinatietherapie op basis van TAF naar een tweevoudige combinatietherapie met DTG/3TC. De richtlijnen van de EACS 2019 beschouwen dat 2DR als een eerstelijnstherapie bij hiv-geïnfecteerde patiënten, ongeacht of ze al dan niet al worden behandeld. Is zo'n 2DR echter veilig op lange termijn? Analyse van de dynamiek van de hiv-reservoirs zou daar een antwoord op kunnen geven.
 

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: