Congres  >   Belgian Pneumology Days 2022  >  Chronische obstructieve longziekte: plaats van palliatieve zorg?

Chronische obstructieve longziekte: plaats van palliatieve zorg?

Chronische obstructieve longziekte (COPD) is nog altijd de op 5 na belangrijkste doodsoorzaak bij mannen en de op 7 na belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen. Een COPD in een terminaal stadium veroorzaakt zeer invaliderende symptomen, waarvoor palliatieve zorg gewettigd kan zijn. Maar in de praktijk wordt maar zelden palliatieve zorg voorzien. Wat zijn daar de redenen van? Een gesprek met dr. Johanna Broese (Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden)

Patiënten met een slecht gecontroleerde COPD vertonen vaak acute exacerbaties, die de ziekenhuissterfte met 8% en de sterfte binnen één jaar met 23% verhogen. Wat zijn de symptomen tijdens de laatste levensjaren van de patiënt? Vooral respiratoire problemen (94%), pijn (77%) en vervolgens een mengbeeld van hoesten (59%), slapeloosheid (65%), stemmingsstoornissen (71%) enz. Bij vergelijking van de symptomen van COPD met die van longkanker vertonen COPD-patiënten de helft minder algemene symptomen dan kankerpatiënten, iets minder geestelijke gezondheidsproblemen en pijn en minder weerslag op het sociale leven en het beroep. Maar op het einde van het leven nemen de meeste van die symptomen toe tot hetzelfde niveau als bij longkanker (pijn, stemmingsstoornissen) of zelfs meer dan bij longkanker (slapeloosheid, ademproblemen, hoesten, braken enz.).

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: